Afgeronde Projecten

Alle afgeronde projecten van stichting BMP


 • Aim of the project Specially Unknown is to promote the participation of refugees (TCN’s) in cultural life and society through the dissemination of the results of the Dutch oral history project Ongekend Bijzonder by implementing its innovative methods (life stories, co-creation & cultural productions) in collaboration with partners in 4 EU cities (Antwerp, Paris, Bochum, Turin) as well as to investigate in 9 Member States (NL, BE, FR, DE, IT, GR, HU, PT and SE) how cultural participation can be used as an instrument for the integration of refugees in society overall.

  Activities:
  Trained 16 to 32 bilingual fieldworkers (m/f) collect 40 life stories of refugees from selected communities in each city.160 interviews will be transcribed, translated into English and made accessible in collaboration with archives.
  Refugee communities organize in co-creation with cultural institutions, artistic presentations based on the interviews.
  A Delphi panel study in 9 Member States on cultural participation of refugees (experiences and expectations) in order to develop further policies.
  A European conference in Amsterdam to evaluate and disseminate the results and develop policy advice on the integration and participation of TCN’s in social activities and cultural life within the EU.
  Ca. 250 TCN (m/f, age 10-70) and 45 organisations will be directly involved. A general public of ca. 40.000 people will be reached. The project contributes to the capacity building of the fieldworkers; new working relationships between TCN’s and cultural institutions; empowerment of refugee communities and active contribution to the diversification of heritage collections. The results will be of use to other heritage institutes and governments. The interviews will teach us about the experiences of refugees with integration. Outputs: 160 interviews (in European research database), 4 to 8 artistic productions, policy advice on social and cultural participation in EU Member states and educational material.

  The project has its own website: speciallyunknown.eu

  oktober 2017 tot oktober 2019
 • De stichting BMP heeft in drie gemeenten in Nederland experimentele Wijkacademies Opvoeden ontwikkeld.

  Essentie van de Wijkacademie Opvoeden is dat er in een buurt of wijk een kerngroep van zo’n tien tot twaalf bewoners (ouders) wordt gevormd die zich zelf ten doel stelt om gedurende vier jaar een Wijkacademie Opvoeden te programmeren en hier zoveel mogelijk andere bewoners en bestaande organisaties en instellingen bij te betrekken.

  Na de experiment-periode is nu een groot aantal nieuwe wijkacademies opvoeden van start gegaan. In Leiden, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht.

  Wijkacademie Opvoeden is erkend als Goed onderbouwd door de onafhankelijke Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid.

  Ga voor meer informatie naar de site van de Wijkacademies Opvoeden.

  https://wijkacademieopvoeden.nl/ of klik op onderstaande foto: 

   

  oktober 2013 tot december 2019
 • De bijdragen van vluchtelingen aan de stad

  Doel van dit Oral history project is om de levensverhalen van vluchtelingen van diverse achtergronden te verzamelen, vast te leggen en toegankelijk te maken voor een breed publiek. Het is de verwachting dat het project tot een gedegen verzameling gedocumenteerde en gearchiveerde getuigenissen over het leven van vluchtelingen in Nederland leidt, die niet alleen aansprekend is voor een breder publiek, maar tevens een bron voor verder onderzoek vormt.

  Ga naar de eigen site van Ongekend Bijzonder door hieronder op de foto te klikken.

  oktober 2013 tot maart 2017
 • Sprekende geschiedenis

  Haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van een Nederlands Oral History Centrum

   
  Naar aanleiding van de positieve ervaringen met het vluchtelingen oral history project Ongekend Bijzonder, heeft Stichting Bevordering Maatschappelijke participatie (BMP) het initiatief genomen om te onderzoeken of er voldoende draagvlak is voor het ontwikkelen van een Nederlands Oral History centrum (werktitel: Sprekende geschiedenis). Dit initiatief is inmiddels omarmt door een aantal musea, universiteiten en maatschappelijke actoren. Voor de uitvoering van een  eerste haalbaarheidsonderzoek heeft BMP een partner gevonden in Musuem TwentseWelle. 
   
  Er zijn verschillende motieven om een Oral History Centrum te willen ontwikkelen. Voor Stichting BMP staat vooral de behoefte van mensen om gehoord en gezien te worden en grip te krijgen op de eigen positie in een tijd van snelle technologische en maatschappelijke veranderingen centraal. Voor streek- en stadsmusea geldt onder andere dat zij op zoek zijn naar een herkenbare relatie met de eigen omgeving en een relatie met nieuwe makers en nieuw publiek. Voor archieven is het verwerven van nieuwe bronnen die rechtdoen aan de diversiteit van de huidige samenleving belangrijk, terwijl universiteiten, naast het creëren van inhoudelijk materiaal veel belang hechten 
  aan een digitale infrastructuur , waarin verbinding tussen verschillende collecties en doorzoekbaarheid centraal staan. 
   
  Doel van het haalbaarheidsonderzoek is om na te gaan wat het draagvlak is voor het ontwikkelen van een Nederlands Oral history Centrum dat een actieve bijdrage levert aan het verzamelen, bewaren toegankelijk maken en  op vernieuwende wijze presenteren van bestaand en nieuw oral history materiaal en dat tevens een functie vervult in het scholen van vrijwilligers en professionals.
  Onder oral history wordt hier verstaan: het verzamelen, vastleggen en analyseren van levensverhalen en/of getuigenissen van mensen over bepaalde gebeurtenissen door middel van (open) interviews. 
  Het haalbaarheidsonderzoek, dat door stichting BMP wordt uitgevoerd,  richt zich op vertegenwoordigers van archieven, musea, universiteiten, wetenschappelijke instituten en maatschappelijke initiatieven. Met  hen wordt in een serie van  circa 40 gesprekken en een expert meeting verkend wat hun verwachtingen zijn van een oral history centrum,  wat hun motieven hiervoor zijn, wat de uiteindelijke functies van het centrum zouden moeten zijn, hoe het centrum gepositioneerd kan worden, in hoeverre zij mee willen werken aan het realiseren van het beoogde centrum en welke financieringsmogelijkheden er zijn op kortere en langere termijn. Ook wordt er een internet search gedaan naar vergelijkbare initiatieven in het  buitenland. Het onderzoek start in april 2017.
  Een rapport met bevindingen en conclusies van het haalbaarheidsonderzoek zal in het najaar van 2017 tijdens een publieke bijeenkomst gepresenteerd worden aan de betrokken partijen en andere geïnteresseerden. 
  april 2017 tot januari 2018
 • Waarom een wijkacademie?

  Zie ook -pagina: wijkacademieschilderswijk

  oktober 2013 tot december 2017
 •  

  maart 2016 tot december 2017
 • Opvoeden gebeurt in de eerste plaats in het gezin, maar ook daarbuiten op school, in de buurt, op de sportvereniging, etc….
  Gek genoeg zijn er maar weinig plaatsen waar ouders met elkaar en met andere opvoeders kunnen praten over alles wat er komt kijken bij het opvoeden.
  Veel mensen kennen de uitspraak “Er is een heel dorp voor nodig om een kind op te voeden”, maar in de praktijk doen we het vaak alleen of met zijn tweeën.
  Wordt het niet tijd dat ouders in Schalkwijk met elkaar nadenken over hoe ze van elkaars ervaring en kennis over opvoeden gebruik kunnen maken, (zonder elkaar voor te schrijven hóe dat moet)?

  juni 2013 tot oktober 2017
 • Waarom een wijkacademie?

  Opvoeden is mooi en spannend. Het gaat over vragen als:

  oktober 2013 tot april 2017
 • Waarom een wijkacademie opvoeden in Slaaghwijk?
  oktober 2015

Afgeronde Projecten ouder dan 5 jaar

februari 2012 tot oktober 2014
april 2013 tot augustus 2014
juni 2010 tot juni 2013
september 2010 tot juli 2011
oktober 2010 tot juni 2011
september 2012 tot oktober 2013
januari tot december 2012
april tot september 2012
september 2011 tot juli 2012
januari 2009 tot januari 2011
januari 2010 tot juli 2011
februari 2010 tot februari 2011
april 2010 tot januari 2011
december 2008 tot december 2010
augustus 2007 tot maart 2009
oktober 2007 tot maart 2009
september 2005 tot maart 2008
januari 2007 tot januari 2008
juli 2005 tot januari 2008
februari 2005 tot maart 2006
oktober 2004 tot juni 2005
januari 2002 tot januari 2004
oktober 2002 tot oktober 2004
januari 2001 tot november 2002
september 1999 tot december 2001
januari 1998 tot januari 1999
januari 1998 tot maart 1999
april tot mei 1998
januari 1997 tot januari 1998
januari 1997 tot januari 1998
januari 1993 tot januari 1997
januari 1992 tot januari 1994
januari 1992 tot januari 1993
januari 1988 tot januari 1992