Afgeronde Projecten

Alle afgeronde projecten van stichting BMP

 • De bijdragen van vluchtelingen aan de stad

  Doel van dit Oral history project is om de levensverhalen van vluchtelingen van diverse achtergronden te verzamelen, vast te leggen en toegankelijk te maken voor een breed publiek. Het is de verwachting dat het project tot een gedegen verzameling gedocumenteerde en gearchiveerde getuigenissen over het leven van vluchtelingen in Nederland leidt, die niet alleen aansprekend is voor een breder publiek, maar tevens een bron voor verder onderzoek vormt.

  Ga naar de eigen site van Ongekend Bijzonder door hieronder op de foto te klikken.

  oktober 2013 tot maart 2017
 • Alle Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst
  In verschillende steden in Nederland worden groepen mantelzorgers opgeleid, zodat zij andere mantelzorgers kunnen activeren en ondersteunen.

  februari 2012 tot oktober 2014
 • Er wordt veel gepraat over hoe het komt dat het jongeren niet lukt om een diploma te halen dat bij ze past. Maar hoe kijken jongeren hier zelf tegenaan?

  In het project Je weet tog kunnen jongeren hun meningen, ervaringen en visie op creatieve wijze naar voren brengen. Een groep jongeren werkt aan het maken van een advies. Het advies gaat over wat er anders en beter kan. Op school, in de stages of misschien wel thuis. Er is ook veel ruimte voor de jongeren om met hun eigen idealen en toekomstdromen bezig te zijn. Er wordt gewerkt met film, spoken word etc.

  april 2013 tot augustus 2014
 • Podium voor de theorieën, denkbeelden en praktijken van Nederlandse ouders met een migratie-achtergrond.

  Opvoeden is een gesprek is een driejarig project dat in juni 2010 van start is gegaan. Het project zet in op het ontwikkelen van het denken onder migranten over het thema opvoeden, het activeren van migranten om als sprekers over dit onderwerp naar buiten te treden en het bevorderen van relaties tussen migranten ouders en het institutionele veld van scholen, centra voor jeugd en gezin, woningcorporaties, politici, de media en anderen.

  juni 2010 tot juni 2013
 • Waarom een wijkacademie opvoeden in Slaaghwijk?
  oktober 2015
 • Opvoeden is een gesprek pakt het anders aan
  Migrantenouders praten graag over opvoeden. Zij zijn op zoek naar manieren om de waarden die ze van huis uit hebben meegekregen te combineren met opvoedingsidealen en praktijken die ze om zich heen zien. Dat is een belangrijke ervaring uit het project Opvoeden is een gesprek. Op basis van de verschillende experimenten die in het kader van dit project  hebben plaatsgevonden zijn er vijf korte programma’s ontwikkeld. Kenmerk van deze programma’s is dat zij uitgaan van de eigen ervaringen en de verhalen van ouders en jongeren.
   
  De vijf programma’s zijn: Buurtnetwerk, Jongeren en ouders in gesprek, Jongeren adviseren school, Ouders en School enVaders Best
   
  september 2012 tot oktober 2013
 • Het project Je weet zelluf  laat vroegtijdige schoolverlaters en andere jongeren zelf een advies maken over wat er anders en beter kan op school, in de relatie met hun ouders en op andere terreinen, zodat jongeren wel het diploma kunnen halen dat bij ze past. Tevens is het programma bedoeld om de jongeren die deelnemen te empoweren.

  januari tot december 2012
 • De landelijke oudergroep Opvoeden is een gesprek heeft steeds het belang van de betrokkenheid van vaders bij het opvoeden benaderukt. Om hieraan vanuit ook echt een bijdrage te leveren hebben de stichting BMP, Kantara-brug en bureau Artant samen besloten de succesvolle vader training van Clay Toppenberg en Richard Knel in het Amsterdamse Stadsdeel West uit te voeren met een groep Islamitische vaders.
  april tot september 2012
 • Het project Jong gedaan-Oud geleerd daagt jongeren en ouders met een Marokkaanse, Turkse, Surinaamse of andere achtergrond uit om op een creatieve manier met elkaar te spreken over opvoeden en over hun verwachtingen van elkaar. Het project is uitgevoerd op Kanaleneiland in Utrecht.

  september 2011 tot juli 2012
 • Allochtone Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst

  Doel van het project AMWAHT is om groepen allochtone mantelzorgers op te leiden, zodat zij andere mantelzorgers kunnen activeren en ondersteunen.

  januari 2009 tot januari 2011

Afgeronde Projecten ouder dan 5 jaar

september 2010 tot juli 2011
oktober 2010 tot juni 2011
januari 2010 tot juli 2011
februari 2010 tot februari 2011
april 2010 tot januari 2011
december 2008 tot december 2010
augustus 2007 tot maart 2009
oktober 2007 tot maart 2009
september 2005 tot maart 2008
januari 2007 tot januari 2008
juli 2005 tot januari 2008
februari 2005 tot maart 2006
oktober 2004 tot juni 2005
januari 2002 tot januari 2004
oktober 2002 tot oktober 2004
januari 2001 tot november 2002
september 1999 tot december 2001
januari 1998 tot januari 1999
januari 1998 tot maart 1999
april tot mei 1998
januari 1997 tot januari 1998
januari 1997 tot januari 1998
januari 1993 tot januari 1997
januari 1992 tot januari 1994
januari 1992 tot januari 1993
januari 1988 tot januari 1992