Projectomschrijving: Vaders Best in West

 In de bijeenkomsten van Vaders Best is veel aandacht  voor de persoonlijke ontwikkeling van de vaders en komen veel issues die te maken hebben met opvoeden aan de orde. Per week wordt een ander thema door een deskundige behandeld.

Doel van de training, die eigenlijk geen echte training is, omdat er én ruimte is voor inbreng van deskundigen én voor de eigen onderwerpen en ervaringen van de vaders, is op actieve wijze bij te dragen aan de bewustwording van vaders met een migratie-achtergrond over hun rol als vader en de betekenis daarvan voor hun kinderen. Tevens draagt de training bij aan bewustwording van hun positie als man in de Nederlandse samenleving en de rollen die zij willen vervullen als man, vader, echtgenoot e.d.

De werving, begeleiding en organisatie van de training is in handen van Clay Toppenberg, Magdy Khalil, Hafid Elmouden (beiden van Kantara-brug) en Rob Duijker (Artant).

De training is gefinancierd met bijdragen van SPE (speerpuntenprogramma), stichting BMP, Artant en Kantara.

Het is een spannend traject waarin de deelnemende mannen niet alleen naar de rol van vaders kijken, maar ook naar die van de zonen. Samen spreken ze over conflicten, over sexualiteit, over streng zijn en het belang van echt commiceren met elkaar.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op 18 april 2012. Daarna volgen drie inhoudelijke bijeenkomsten met gastdocenten over de psychische effecten van migratie, de effecten van de NLP methodiek en seksualiteit. Op 1,2, en 3 juni vindt er een vaderschapsweekend plaats in Driebergen. Op 6, 13 en 20 juni zijn er vervolgbijeenkomsten. Op 3 juli is er een afsluitende evaluatiebijeenkomst met de verschillende partners, waarin ook de vraag: Hoe verder? aan de orde komt.

De vaders zijn geworven via de netwerken van Kantara-brug. Per bijeenkomst waren er gemiddeld 14 vaders aanwezig. Deze vaders zijn afkomstig uit Marokko, Egypte, Somalië, Turkije, Afghanistan, Liberia, Irak en Iran. Opvallend is dat de meerderheid eerste generatie migrant is en dat het merendeel ouder dan veertig is. Een deel van de vaders is vluchteling. Juist de oudere vaders hebben, nu hun kinderen groter zijn, veel behoefte om terug te kijken, een aantal vraagstukken met anderen te bespreken en hun eigen gedrag onder de loep te nemen. De bijeenkomsten worden gehouden in het Mansveltcentrum in Bos en Lommer. Een van de aanwezige trainers vertaalt waar nodig in het Arabisch.

In de eerste vier bijeenkomsten ligt de nadruk op de gastdocenten, omdat de ervaring leert dat mannen liever informatie komen halen dan praten. Gaandeweg komt het accent steeds meer komen te liggen op de eigen ervaringen. Het is uitermate belangrijk dat deze vaders de gelegenheid kregen hun verhalen te vertellen en dat ze zich gerespecteerd voelden als ze dat op een bepaald moment (nog) niet willen. Velen hebben ervaringen achter de rug die ons voorstellingsvermogen ver te boven gaan. Gezinshereniging, oorlogs-ervaring, natuurrampen en martelingen. Wanneer er geen ruimte is om daar bij stil te staan is het ook moeilijk om over andere emotionele onderwerpen te spreken.

De impact van het project Vaders Best op de deelnemers is enorm groot. Dat geldt niet alleen voor de vaders, maar ook voor de trainers die ervaren dat streng gelovige mannen in een veilige omgeving best bereid zijn om over persoonlijke zaken te spreken en zich van een heel andere kant te laten zien. Met name de theatrale werkvormen van het weekend hebben uitstekend gewerkt.

Zowel de deelnemers als de betrokken organisaties willen graag doorgaan met dit project. Kantara-brug gaat samen met Artant verder in West. Een van de aandachtspunten daarbij is een gesprek met vrouwen en moeders. Stichting BMP biedt ook organisaties die niet uit Amsterdam komen mogelijkheden om met deze training aan de slag te gaan. Een uitgebreider verslag van Vaders best is elders op deze website te lezen. in de speciale krant van Opvoeden is een gesprek komt dit programma ook terug. Organisaties die hiermee aan de slag willen in hun gemeente kunnen contact opnemen met stichting BMP.

 

 
 
Looptijd vanaf: 
april tot september 2012