Podcast School des Levens

De eerste podcast van de Schooldeslevens070 is online op Instagram.

Veerkracht dat zit in de aderen van de Schilderswijk, het is de wijk waar ik ben geboren, de liefde voor mijn wijk komt uit mijn tenen!’ Younes en Yassine delen in deze eerste Podcast van School Des Levens hun liefde voor de Schilderswijk, delen hun levensverhalen, persoonlijk en krachtig en laten zien hoe krachtig een mens kan zijn om wijzer en veerkrachtiger altijd weer te herrijzen

Expositie: Thuis in de Molenwijk - 5 sep – 10 okt 2021

In mei en juni dit jaar vonden de workshops van het project Thuis in de Molenwijk plaats in Werkplaats Molenwijk. Aan de hand van verschillende opdrachten gingen nieuwkomers uit de wijk op pad met de camera van hun smartphones om vast te leggen hoe ze hun weg vinden in de Molenwijk en daarbuiten, met als resultaat een unieke verzameling foto’s en verhalen die in de tentoonstelling te bezichtigen zijn.

Sprekende geschiedenis online

25 juni 2021 - Vanaf vandaag is de nieuwe oral history website Sprekende geschiedenis in de lucht. Deze website is onderdeel van het Nationaal Knooppunt Oral History Sprekende geschiedenis dat we als stichting BMP samen met diverse partners en steun van het Mondriaan Fonds aan het ontwikkelen zijn.

De website is tot stand gekomen met steun van het Bankgiro Loterij Fonds. Het technisch ontwerp en de vormgeving zijn van Wijstudio.

Wij hopen dat deze website nuttig is voor iedereen die zich op een of andere manier met oral history in Nederland bezighoudt.

sprekendegeschiedenis.nl

Zorgen voor een kind dat in slow motion verdwijnt

Van 2010 tot 2014 ontwikkelden we als stichting BMP een opleiding voor migranten mantelzorgers (AMWAHT) Zij ontwikkelden hun talenten en leerden zelf lotgenotengroepen van mantelzorgers opzetten en begeleiden. Bij de eerste lichting cursisten was Malika Sadki. Zij zorgde intensief voor haar dochter Hiba. Vorige week is de allerliefste Hiba overleden. Lynn Berger van de Correspondent vertelt het verhaal Malika en Hiba. Je kunt en lezen of beluisteren. Doen!

Artikel Lynn Berger De Correspondent

Van wie is de Molenwijk?


© The City is Ours - Foto Dalal el Ouarachi (2019)

Framer Framed kiest de komende jaren in Werkplaats Molenwijk voor programma’s die zich richten op eigenaarschap van de publieke ruimte. In 2017 liet Framer Framed een onderzoek doen naar de Molenwijk door de afdeling Sociale Geografie van de Universiteit van Amsterdam. Een van de bevindingen van het onderzoek was dat meisjes en vrouwen weinig zichtbaar zijn in de publieke ruimte. Framer Framed richt zich met haar projecten specifiek op de zichtbaarheid en participatie van vrouwen. In 2019 resulteerde dit in het project The City is Ours. Het programma voor de komende tijd wordt in samenwerking gerealiseerd met tal van artistieke en maatschappelijke partners, zoals de Universiteit Utrecht, TAAK en Stichting BMP. Saskia Moerbeek directeur en oprichter van Stichting BMP vertelt over de samenwerking met Framer Framed in Werkplaats Molenwijk.

Niet alleen ziek

Niet alleen ziek is een podcast van stichting BMP waarin journalist Maarten Dallinga met vier moeders praat over de impact van een langdurige ziekte op het ouderschap en gezinsleven.

In Nederland hebben zo’n 8 miljoen mensen een chronische ziekte. Een deel van hen is ook vader of moeder van opgroeiende kinderen maar wonderlijk genoeg hoor je vrijwel nooit over wat dit voor hen betekent. In de vierdelige podcast Niet alleen ziek maak je kennis met Karen, Christel, Sonja en Marleen. Vier krachtige vrouwen die open vertellen over hun ziekte en schuldgevoel, het aanvaarden van de ziekte, communiceren en hoe zij hun toekomst zien.

Teken deze "Oproep tot een andere focus op het sociaal werk"

In het sociale domein wordt veel nadruk gelegd op individuele hulpverlening en vrijwilligerswerk. Zeker in deze tijd van corona wordt de enorme inzet van vrijwilligers en hulpverleners terecht geprezen. Tegelijk rijst de vraag hoe dat de komende tijd zal gaan, als de impact van de huidige crisis zich diepgaand doet voelen op financieel, sociaal en psychisch gebied. De coronacrisis legt een aantal structurele tekortkomingen in het sociaal domein bloot, waarover wij ons als ervaren sociaal ontwikkelaars grote zorgen maken. Daarbij gaat het om een te grote nadruk op het systeem van individuele hulpverlening, te hoge verwachtingen van de impact van vrijwilligerswerk en te veel nadruk op activiteiten binnen het welzijnswerk.

Saskia Moerbeek (directeur stichting BMP) en Kathinka Bruinsma (Perspectief coaches) schreven deze oproep. Teken door een mail te sturen naar: kathinka.bruinsma@eigenwijsindewijk.nl

Vrijheid Volgens

Vrijheid Volgens is een podcastserie van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, waarin journalist Maarten Dallinga mensen interviewt die ooit voor oorlog of onderdrukking naar Nederland zijn gevlucht. Hoe beleven zij vrijheid en onvrijheid?
In de week van 19 oktober 2020 verscheen elke dag een nieuwe podcast met mensen die ooit naar Nederland gevlucht zijn. Zeer de moeite waard om te beluisteren.

In de eerste podcast van deze serie spreekt Maarten Dallinga met Tanja Bubić. Zij vertelt over de kwetsbaarheid van vrijheid, de glijdende schaal die maakt dat je onvrijheid ongewild accepteert, over in stilte anders zijn en over de noodzaak het leven bijna elke dag opnieuw te vieren.

Lees ook de publicatie Vrijheid is een groot begrip, onderzoek naar de beleving van vrijheid, onvrijheid en herdenken door Bosniërs en Irakezen in Nederland die BMP in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei maakte.

Manifestatie Ouders van betekenis

Op zaterdag 11 september vond in en om Buurtcentrum De Dreef in Overvecht de Manifestatie Ouders van Betekenis plaats. Er was een veelzijdig programma. Op het podium werden creatieve producten gepresenteerd, gemaakt door ouders uit de wijk.

Moeders van de Wijkacademie Stromend Overvecht maakten een grote duizendpoot. De Duizendpoot die door de kinderen Bastiaan is gedoopt, staat symbool staat voor de vele taken die moeders vervullen. Deze reuzen knuffel, die door kinderen verder is versierd, doen de moeders cadeau aan de bibliotheek in Overvecht.

Cursussen oral history inhoud en techniek

Als stichting BMP krijgen we regelmatig verzoeken van musea en andere erfgoedorganisaties om cursussen oral history te verzorgen. Daarbij gaat het om vragen als:

  • Hoe benader je mensen om te vragen of ze geïnterviewd willen worden?
  • Hoe houd je een goed oral history interview?
  • Hoe bewaar je de interviews en waar moet je op letten?
  • Hoe zit het metadata en toestemmingsformulieren?
  • Hoe presenteer je de verhalen aan het publiek?

Heb je ook interesse? Wij verzorgen cursussen op maat die passen bij je project.

Onder andere Het Stedelijk Museum Schiedam, Museum Het Prinsenhof te Delft, Het Erfgoed Netwerk Emmen en het Scheepvaartmuseum Amsterdam gingen je voor.

 

Almeerse vrouwen wereldberoemd

In Almere is Lyla Carillo Quan – van der Kaaden bezig met een heel bijzonder project dat de multiculturele gemeenschap in deze stad nu al wereldberoemd maakt.

De afgelopen tijd heeft ze meer dan 20 vrouwen uit verschillende Latijns-Amerikaanse landen, Suriname, Aruba, Afghanistan, Myanmar en enkele Afrikaanse landen in beeld gebracht door middel van foto’s en verhalen. De foto’s en verhalen zijn te zien op de website www.womenofalmere.nl

Inmiddels heeft Lyla ook een prachtig boek gemaakt met foto’s en verhalen van Almeerse vrouwen die afkomstig zijn uit Latijns-Amerika en Spanje.  Het boek verschijn in maar liefst drie talen.

 

Review Ouderschapsspel

Door Greet Meesters, ontwikkelingspsychologe, trainer, coach, muzikante

Al meer dan 3 jaar gebruik ik het door Margreth Hoek ontwikkelde Oudersschapsspel in mijn trainingen aan ouders van zorgintensieve kinderen (www.ervaringsdeskundigeouders.nl). Het is een laagdrempelige en inspirerende manier om met ouders in gesprek te gaan over ouderschap. Wat mij aanspreekt in het spel is dat er is veel ruimte is voor ieders verhaal en de deelnemers echt worden gestimuleerd bemoedigend te luisteren en zo ruimte te maken voor elkaars verhalen. Door het spel meerdere keren achter elkaar te spelen onder roulerend gespreksleiderschap zie je dat deelnemers vaardiger worden, meer ruimte durven nemen om elkaar vragen te stellen en een reactie te geven op het verhaal van de ander vanuit hun eigen perspectief. Dit helpt de deelnemers om zich op een nieuwe manier tot elkaars verhaal en dat van zichzelf te verhouden. De ouders die in 2021-2022 de training Ouders Ervaren en Deskundig volgen zullen op 5 februari 2021 hun ervaringsverhalen presenteren tijdens een online symposium. Het spelen van het ouderschapsspel heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan het uiten en vormgeven en uiten van hun eigen verhaal

Achraf en Amir groeiden op in de Schilderswijk: 'De druk om iets van ons leven te maken, is groot'


Beeld © Eric van Nieuwland

Achraf (20) en Amir (23) groeiden op in de beruchte Haagse Schilderswijk – en willen er nooit meer weg. Dit verhaal gaat een klein beetje over criminaliteit en racisme. Maar vooral over de ons-kent-ons-mentaliteit in de wijk en de vele voetbalpleintjes waar kleine jongens groot zijn geworden.

Het volledige artikel is hier te lezen: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5207454/achraf-amir-opgroeien-schilderswijk-zondaginterview-den-haag-druk