VerhalenLabs

Wat vertel je je kind wel en niet over de ziekte, hoe en wanneer?
Dit is een belangrijke vraag als je een langdurige ziekte hebt en kinderen grootbrengt. Maar er speelt zoveel meer. Hoe kan je kind ‘gewoon kind’ blijven? Kan je jezelf als ‘goede ouder’ blijven zien als de ziekte je beperkt in wat je met en voor je kind kunt doen? Een langdurige ziekte roept allerlei opvoedvragen en -dilemma’s op. Het VerhalenLab biedt ruimte om hierover met andere ouders te praten en je eigen verhaal te ontwikkelen.

AANMELDEN Cursus: Ontwikkel een Wijkacademie Opvoeden

Je kunt je nu AANMELDEN

Opvoeden is niet alleen een zaak van individuele ouders. Opgroeiende kinderen krijgen te maken met allerlei invloeden op school, via social media en op straat. Ook ouders ervaren soms stevige druk vanuit andere ouders, school, de culturele groep waar zij toe behoren en vanuit de politiek. Dan is het lastig om je eigen koers te bepalen. In een Wijkacademie Opvoeden bespreken ouders van verschillende komaf onder professionele begeleiding over opvoedthema’s zij belangrijk vinden. Het motto is: Leren van elkaar. Samen maken zij programma’s om die thema’s op creatieve wijze in hun wijk bespreekbaar te maken. De professionals hebben verschillende rollen: gespreksleider, processtuurder en producent. In deze cursus voor een belangrijk deel online wordt gevolgd, leren professionals hoe je zo’n Wijkacademie kunnen opzetten en ondersteunen. De Wijkacademie Opvoeden is als goed onderbouwde interventie opgenomen in de databank effectieve sociale interventies.

Aanbieden Petitie Nationaal Knooppunt Oral History 7 april a.s.

Oral history is van groot belang voor onze hedendaagse geschiedschrijving en ons cultureel erfgoed. Het draagt bij aan identiteitsontwikkeling en zingeving in een snel veranderende tijd.

In Nederland neemt de belangstelling voor oral history al jaren toe, maar een goede ondersteunende nationale infrastructuur ontbreekt. Materiaal wordt niet goed opgeslagen. Bestaande bronnen zijn moeilijk toegankelijk en kennis wordt fragmentarisch opgebouwd en weinig gedeeld.

Musea, wetenschappers, scholen, erfgoedorganisaties en gewone burgers hebben dringend behoefte aan een ondersteunend centrum, zoals in onder meer de V.S., Canada, Engeland, Schotland en Singapore al decennia bestaan.

BMP spant zich in om een Nationaal Knooppunt Oral History mogelijk te maken. Op dit moment zijn we bezig met een petitie die op 7 april aan de commissie OC&W van de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Vraag niet over de tijd

Zo nu en dan bereikt ons een bericht. Een bijzonder boek of een verhaal dat aansluit bij de actualiteit. Dan schrijven we daar een klein stukje over op onze website.
Hier een gedicht van Nesrin Almosrani, die in 2015 met haar jonge dochter vanuit Syrië naar Nederland vluchtte. Uit de bundel: Vraag niet over de tijd; www.wgbu.nl