"VOCI MIGRANTI" een bruisend evenement in Siena

Het Festival "VOCI MIGRANTI" (Migranten Stemmen) is gehouden in Siena (Italië) van 15 tot 17 juli 2020 georganiseerd door onze Italiaanse partner @versolab .
In de prachtige ruimtes van de "Corte dei Miracoli", een culturele en sociale vereniging in het centrum van de stad, heeft het festival een tentoonstelling gehouden met de resultaten van de workshops, gehouden in Italië, Portugal en Griekenland in het kader van het Erasmus+ project "See Tell Listen", georganiseerd met asielzoekers en vluchtelingen met Photovoice en Digital Storytelling. 

Oorverdovend stil en ronduit ziek

"Jij bent de eerste die vraagt naar de impact van mijn ziekte op het opvoeden en mijn ouderschap. Waarom is deze vraag niet gesteld door mijn huisarts, in het ziekenhuis of door mijn ergotherapeut?" zo reageert een moeder met reuma die deelneemt aan de VerhalenKaravaan van het Project Ronduit ziek, een initiatief van stichting BMP. Deze Karavaan bestaat uit inspiratiegesprekken waarin de wens van een ouder met een langdurige ziekte centraal staat. Hoe willen zij binnen en buiten het gezin praten over ouderschap, opvoeden en de impact van de ziekte? 

AANMELDEN Cursus: Ontwikkel een Wijkacademie Opvoeden

Je kunt je nu AANMELDEN

Opvoeden is niet alleen een zaak van individuele ouders. Opgroeiende kinderen krijgen te maken met allerlei invloeden op school, via social media en op straat. Ook ouders ervaren soms stevige druk vanuit andere ouders, school, de culturele groep waar zij toe behoren en vanuit de politiek. Dan is het lastig om je eigen koers te bepalen. In een Wijkacademie Opvoeden bespreken ouders van verschillende komaf onder professionele begeleiding over opvoedthema’s zij belangrijk vinden. Het motto is: Leren van elkaar. Samen maken zij programma’s om die thema’s op creatieve wijze in hun wijk bespreekbaar te maken. De professionals hebben verschillende rollen: gespreksleider, processtuurder en producent. In deze cursus voor een belangrijk deel online wordt gevolgd, leren professionals hoe je zo’n Wijkacademie kunnen opzetten en ondersteunen. De Wijkacademie Opvoeden is als goed onderbouwde interventie opgenomen in de databank effectieve sociale interventies.

Petitie Nationaal Knooppunt Oral History digitaal aangeboden 7 april

Oral history is van groot belang voor onze hedendaagse geschiedschrijving en ons cultureel erfgoed. Het draagt bij aan identiteitsontwikkeling en zingeving in een snel veranderende tijd.

In Nederland neemt de belangstelling voor oral history al jaren toe, maar een goede ondersteunende nationale infrastructuur ontbreekt. Materiaal wordt niet goed opgeslagen. Bestaande bronnen zijn moeilijk toegankelijk en kennis wordt fragmentarisch opgebouwd en weinig gedeeld.

Musea, wetenschappers, scholen, erfgoedorganisaties en gewone burgers hebben dringend behoefte aan een ondersteunend centrum, zoals in onder meer de V.S., Canada, Engeland, Schotland en Singapore al decennia bestaan.

BMP spant zich in om een Nationaal Knooppunt Oral History mogelijk te maken. Op 7 april is de petitie digitaal aangeboden aan de commissie OC&W van de Tweede Kamer.

Online Werkplaats

Stichting BMP is begonnen met het opzetten van een Online Werkplaats in voorbereiding op het Nationaal Knooppunt Oral History.
We werken aan online trainingsmodules en aan een overzicht van bestaande tools van onze partners, waaronder de media suite van CLARIAH.
De Online Werkplaats is bedoeld om lokale initiatieven op het gebied van oral history op praktische wijze te ondersteunen en de betrokkenheid van mensen uit de omgeving (als makers en publiek) te vergroten. Ook heeft de Werkplaats tot doel om passende presentaties/analyses van de verhalen te stimuleren.

We verwachten in september de eerste opzet te kunnen presenteren.   

De online werkplaats wordt mogelijk gemaakt door:

Vrijheid is een groot begrip

Onderzoek naar de beleving van vrijheid, onvrijheid en herdenken door Bosniërs en Irakezen in Nederland.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei zoekt continu naar een passende invulling van de activiteiten op 4 en 5 mei om het inclusieve karakter van de herdenking en viering op deze dagen te waarborgen. Ook is het belangrijk om de motivaties van mensen om al dan niet deel te nemen aan genoemde activiteiten te begrijpen. Het Comité heeft daarom de stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP), in het kader van het lustrumjaar 2020 (75 jaar vrijheid), gevraagd om onderzoek te doen onder Bosniërs en Irakezen die in de jaren negentig naar Nederland zijn gekomen. De vraagstelling van dit onderzoek is hoe mensen uit deze groepen vrijheid, onvrijheid en herdenken in de landen van herkomst en in Nederland beleven.

Vraag niet over de tijd

Zo nu en dan bereikt ons een bericht. Een bijzonder boek of een verhaal dat aansluit bij de actualiteit. Dan schrijven we daar een klein stukje over op onze website.
Hier een gedicht van Nesrin Almosrani, die in 2015 met haar jonge dochter vanuit Syrië naar Nederland vluchtte. Uit de bundel: Vraag niet over de tijd; www.wgbu.nl

Moeders in Overvecht werken aan Vreedzame Wijk

Nieuwsbrief 2 van de Brede school Overvecht is uit met op pagina 4 een artikel over de wijkbijeenkomst "Veilig buiten spelen in Overvecht" van de de Wijkacademie Stromend Overvecht in samenwerking met de Vreedzame Wijk