Niet alleen ziek

Niet alleen ziek is een podcast van stichting BMP waarin journalist Maarten Dallinga met vier moeders praat over de impact van een langdurige ziekte op het ouderschap en gezinsleven.

In Nederland hebben zo’n 8 miljoen mensen een chronische ziekte. Een deel van hen is ook vader of moeder van opgroeiende kinderen maar wonderlijk genoeg hoor je vrijwel nooit over wat dit voor hen betekent. In de vierdelige podcast Niet alleen ziek maak je kennis met Karen, Christel, Sonja en Marleen. Vier krachtige vrouwen die open vertellen over hun ziekte en schuldgevoel, het aanvaarden van de ziekte, communiceren en hoe zij hun toekomst zien.

Niet alleen ziek maakt duidelijk dat deze moeders meer zijn dan hun ziekte én dat ze niet alleen ziek zijn want ze ervaren veel steun van de gezinsleden. De moeders willen andere ouders herkenning bieden en meer aandacht vragen voor de impact van langdurige ziekte op het ouderschap.

De podcast is interessant voor ouders in vergelijkbare situaties en direct betrokkenen, patiëntenverenigingen, mantelzorgorganisaties, huisartsen en andere behandelaars, docenten en studenten van opleidingen zorg en welzijn en social work.

Niet alleen ziek is gemaakt door journalist Maarten Dallinga (maker van meerdere prijswinnende podcastseries) De eerste aflevering is vanaf dinsdag 26 januari 2021 te beluisteren via www.stichtingbmp.nl en podcastapps als Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts en Stitcher. Abonneren is gratis.

Aflevering 4: De toekomst tegemoet - is hier te beluisteren

Review Ouderschapsspel

Door Greet Meesters, ontwikkelingspsychologe, trainer, coach, muzikante

Al meer dan 3 jaar gebruik ik het door Margreth Hoek ontwikkelde Oudersschapsspel in mijn trainingen aan ouders van zorgintensieve kinderen (www.ervaringsdeskundigeouders.nl). Het is een laagdrempelige en inspirerende manier om met ouders in gesprek te gaan over ouderschap. Wat mij aanspreekt in het spel is dat er is veel ruimte is voor ieders verhaal en de deelnemers echt worden gestimuleerd bemoedigend te luisteren en zo ruimte te maken voor elkaars verhalen. Door het spel meerdere keren achter elkaar te spelen onder roulerend gespreksleiderschap zie je dat deelnemers vaardiger worden, meer ruimte durven nemen om elkaar vragen te stellen en een reactie te geven op het verhaal van de ander vanuit hun eigen perspectief. Dit helpt de deelnemers om zich op een nieuwe manier tot elkaars verhaal en dat van zichzelf te verhouden. De ouders die in 2021-2022 de training Ouders Ervaren en Deskundig volgen zullen op 5 februari 2021 hun ervaringsverhalen presenteren tijdens een online symposium. Het spelen van het ouderschapsspel heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan het uiten en vormgeven en uiten van hun eigen verhaal

Verhalen uit de Molenwijk

We hadden een leuke kerngroep van vrouwen voor het community project De Molenwijk door elkaar. In oktober dachten we nog dat we dan wel niet met 20 deelnemers, maar in ieder geval met 10 deelnemers konden starten. Maar CoVID-19 is onberekenbaar. Qua groepsgrootte en 1,5 meter afstand konden we bijeenkomen, maar toen bleek dat er enkele dames van de groep zelf ziek waren. Toen ze weer waren opgekrabbeld trad de nieuwe lockdown in werking. Maar van stil zitten houden we niet. Dus daarom zijn medewerkers van BMP zelf begonnen de vrouwen van de kerngroep en andere wijkbewoners te interviewen. Daarbij gaan we op zoek naar hun persoonlijke levensverhalen, hun beleving van de wijk en hun dromen voor de toekomst. Als je het zelf een keer hebt meegemaakt, is het later makkelijker om te leren interviewen, is de gedachte. En ondertussen verzamelen we al een hoop input voor het moment dat de bijeenkomsten wel kunnen doorgaan. Dan krijgen de kerngroepleden een cursus hoe ze zelf oral history interviews kunnen houden en kunnen ze gelijk starten met de analyse van de eerste verhalen van andere wijkbewoners. De bedoeling is dat ze op basis van die verhalen plannen maken voor activiteiten in de wijk en voor kunst in de openbare ruimte. Gelukkig hebben we nog even tijd voordat het project klaar moet zijn.

Teken deze "Oproep tot een andere focus op het sociaal werk"

In het sociale domein wordt veel nadruk gelegd op individuele hulpverlening en vrijwilligerswerk. Zeker in deze tijd van corona wordt de enorme inzet van vrijwilligers en hulpverleners terecht geprezen. Tegelijk rijst de vraag hoe dat de komende tijd zal gaan, als de impact van de huidige crisis zich diepgaand doet voelen op financieel, sociaal en psychisch gebied. De coronacrisis legt een aantal structurele tekortkomingen in het sociaal domein bloot, waarover wij ons als ervaren sociaal ontwikkelaars grote zorgen maken. Daarbij gaat het om een te grote nadruk op het systeem van individuele hulpverlening, te hoge verwachtingen van de impact van vrijwilligerswerk en te veel nadruk op activiteiten binnen het welzijnswerk.

Saskia Moerbeek (directeur stichting BMP) en Kathinka Bruinsma (Perspectief coaches) schreven deze oproep. Teken door een mail te sturen naar: kathinka.bruinsma@eigenwijsindewijk.nl

Goed nieuws!

12 november 2020 - Deze week kregen we te horen dat het project School des Levens met GOUDen Rand doorgaat! De aanvraag voor het Maatschappelijke Diensttijd project bij ZonMw is goedgekeurd.

Naast de toekenning van ZonMw wordt het project mogelijk gemaakt door Fonds1818, OranjefondsFonds 21KansfondsRabobank , Samplonius & Samplonius, Education Warehouse en Gemeente Den Haag.

In de School des Levens zijn jongeren de producent van hun eigen maatschappelijke diensttijd. Ze volgen een traject van 6 maanden, waarbij ze zichzelf ontwikkelen en iets voor de wijk doen.

Het project gaat in 2021 van start in de Schilderswijk en Moerwijk in Den Haag, Woensel Noord in Eindhoven en de bij de Mengfabriek in Den Bosch. Mooie samenwerking tussen Stagehuis Schilderswijk, dat de School des Levens ontwikkelde, Centrum 16.22, stichting Mooi, De Conceptenbouwers, Buro Cement en stichting BMP en STEK Den Haag.

Het programma kent een serie inspiratiesessies, coachmomenten en trainingen gebaseerd op de volgende thema’s:

1. Identiteit en zelfbeeld
2. Burgerschap en maatschappelijk bewustzijn 
3. Participatie en leiderschap 
4. Religie en maatschappij 
5. Communicatie en social skills 

Vrijheid Volgens

Vrijheid Volgens is een podcastserie van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, waarin journalist Maarten Dallinga mensen interviewt die ooit voor oorlog of onderdrukking naar Nederland zijn gevlucht. Hoe beleven zij vrijheid en onvrijheid?
In de week van 19 oktober 2020 verscheen elke dag een nieuwe podcast met mensen die ooit naar Nederland gevlucht zijn. Zeer de moeite waard om te beluisteren.

In de eerste podcast van deze serie spreekt Maarten Dallinga met Tanja Bubić. Zij vertelt over de kwetsbaarheid van vrijheid, de glijdende schaal die maakt dat je onvrijheid ongewild accepteert, over in stilte anders zijn en over de noodzaak het leven bijna elke dag opnieuw te vieren.

Lees ook de publicatie Vrijheid is een groot begrip, onderzoek naar de beleving van vrijheid, onvrijheid en herdenken door Bosniërs en Irakezen in Nederland die BMP in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei maakte.

Vrijheid is een groot begrip

Onderzoek naar de beleving van vrijheid, onvrijheid en herdenken door Bosniërs en Irakezen in Nederland.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei zoekt continu naar een passende invulling van de activiteiten op 4 en 5 mei om het inclusieve karakter van de herdenking en viering op deze dagen te waarborgen. Ook is het belangrijk om de motivaties van mensen om al dan niet deel te nemen aan genoemde activiteiten te begrijpen. Het Comité heeft daarom de stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP), in het kader van het lustrumjaar 2020 (75 jaar vrijheid), gevraagd om onderzoek te doen onder Bosniërs en Irakezen die in de jaren negentig naar Nederland zijn gekomen. De vraagstelling van dit onderzoek is hoe mensen uit deze groepen vrijheid, onvrijheid en herdenken in de landen van herkomst en in Nederland beleven.

Als je partner je mantelzorger wordt

De impact van je eigen ziekte op de relatie met je partner, daarover ging het afsluitende groepsgesprek van de VerhalenKaravaan van het project Ronduit ziek. Dit project is een initiatief van stichting BMP en ontstaan naar aanleiding van vragen van ouders en patiëntenverenigingen. Doel is om binnen en buiten gezinnen een zorgzaam gesprek mogelijk te maken over ouderschap en opvoeden als een ouder langdurig ziek is. Daarnaast wil het project contact bevorderen tussen mensen die in vergelijkbare situaties leven.

De online VerhalenKaravaan begon met individuele inspiratiegesprekken gevolgd door groepsgesprekken. Als afsluiting wilden de deelnemers hun ervaringen in bredere kring delen. Journalist Maarten Dallinga sprak met hen en maakt de podcast Niet alleen ziek, die vanaf 26 januari 2021 wekelijks te beluisteren is.

Jongeren Schilderswijk maken COVID filmpje

Kort voor het ingaan van de huidige lockdown hebben jongeren van @stagehuisschilderswijk een eigen filmpje gemaakt om anderen te wijzen op het gevaar van COVID-19 - Ga Viraal, maar laat je testen!

Big S/O voor @amir, @redouan en @achraf.

Met dank aan @gemeentedenhaag voor het mogelijk maken.

#zorgvoorelkaar #blijfgezond #lockdown #jongerencommunicatie #jongerenparticipatie #schilderswijk #broer #viraal #mondkapje

Achraf en Amir groeiden op in de Schilderswijk: 'De druk om iets van ons leven te maken, is groot'


Beeld © Eric van Nieuwland

Achraf (20) en Amir (23) groeiden op in de beruchte Haagse Schilderswijk – en willen er nooit meer weg. Dit verhaal gaat een klein beetje over criminaliteit en racisme. Maar vooral over de ons-kent-ons-mentaliteit in de wijk en de vele voetbalpleintjes waar kleine jongens groot zijn geworden.

Het volledige artikel is hier te lezen: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5207454/achraf-amir-opgroeien-schilderswijk-zondaginterview-den-haag-druk

2e Voortgangsbericht Ronduit ziek verschenen

30 oktober 2020 - Vandaag is het tweede voortgangsbericht van het project Ronduit ziek verschenen. Hierin staat te lezen hoe we, met aanpassingen wegens COVID-19 het project uitvoeren en hoe dit zelfs tot prima resultaten leidt.

De afgelopen periode hebben wij, door de corona-maatregelen gedwongen, de onlinemethode VerhalenKaravaan ontwikkeld. Deze methode is gemaakt om met ouders die langdurig ziek zijn het gesprek aan te gaan over de impact van de ziekte op hun ouderschap en het opvoeden. Op dit moment zijn we bezig deze methode aan te passen voor jongeren die opgroeien in een gezin waarvan een ouder chronisch is.

De VerhalenKaravaan heeft niet alleen grote betekenis voor de deelnemers, maar draagt ook bij aan erkenning van het onderbelichte thema langdurige ziekte en ouderschap. Aan het slot van dit bericht geven we een vooruitblik op de tweede fase van het project die er volgens ons beslist moet komen.

Als je wilt reageren op onze bevindingen en plannen dan horen we dat graag. Je kunt dan mailen naar: ronduitziek@stichtingbmp.nl

Het voortgangsbericht is hier te downloaden: 

Stedelijk netwerk Ouders van Betekenis

Wijkacademie Stromend Overvecht doet mee in het Stedelijk netwerk Ouders van Betekenis.
Het netwerk bundelt de krachten van ouders die meewerken aan een betrokken gemeenschap voor kinderen. In het netwerk ondersteunen we anderstalige ouders met taal en we delen opvoedvragen met elkaar, zodat ieder zijn rol als opvoeder en actieve ouder in de wijk kan innemen. Ons doel is dat alle kinderen gelijke kansen krijgen en op kunnen groeien in een positieve omgeving waarin mensen samen verantwoordelijkheid nemen. We sluiten aan bij de principes van Vreedzaam als pedagogisch kader.