Landelijke conferentie Wijkacademies Opvoeden: Kijk ons nou! 18 december

Spelend in gesprek over opvoeden

Met trots presenteren Wijkacademies Opvoeden diverse spellen, opvoedtheater en workshops

Op 18 december 2017 komen de ouders, ondersteuners en partners van verschillende Wijkacademies Opvoeden uit de steden Haarlem, Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Den Haag en Utrecht bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, nieuwe onderwerpen te verkennen en hun kennis en producten met anderen te delen. Zo presenteren de Wijkacademies Opvoeden uit Amsterdam-Oost, Holendrecht en Haarlem met trots diverse spellen, opvoedtheater en workshops.

U kunt zich opgeven via de website van de Wijkacademies Opvoeden

AMWAHT Utrecht een groot succes

Op 30 oktober 2017 kwamen een kleine tweehonderd Marokkaanse en Turkse mantelzorgers uit Utrecht bijeen. Wethouder Kees Diepeveen reikte certificaten uit aan een nieuwe lichting begeleiders van lotgenotengroepen. Zij hebben de AMWAHT opleiding met succes gevolgd. Als stichting BMP zijn we trots dat dit project dat ooit door ons ontwikkeld is nog steeds doorgaat. Er zijn nu al 450 mantelzorgers betrokken! Hulde aan Habiba Chrifi van Steunpunt Mantelzorg Utrecht die het AMWAHT vuurtje brandend houdt en deze dag organiseerde. Later op de avond kwamen er nog meer mantelzorgers bijeen om te dansen en te zingen tijdens de ladies only bijeenkomst.

Het Ouderschapsspel biedt ouders herkenning, erkenning en inspiratie


Het Ouderschapsspel vraagt vaders en moeders naar hun hartverhaal, focust op zaken die krachtiger maken en stimuleert een groepsgesprek dat ouders herkenning, erkenning en inspiratie biedt. Een gespreksleider zorgt ervoor dat ouders de regie over hun verhaal hebben. Het Ouderschapsspel is bedacht door ouders voor ouders en alle ouders die met andere ouders willen praten over hun ouderschap kunnen het spelen.

Het ouderschapsspel is nu verkrijgbaar via onze website: Het Ouderschapsspel

 

Habiba Chrifi-Hammoudi over mantelzorgsters

Tussen 2009 en 2011 voerde BMP, onder de naam AMWAHT (Allochtone Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst)  twee experimentele opleidingstrajecten uit in Amsterdam en Utrecht. Op basis van deze experimenten, die inzetten op de empowerment van allochtone mantelzorgers en die hen leerden om zelf lotgenotengroepen van mantelzorgers op te zetten en te begeleiden, is een opleiding voor professionals ontwikkeld (train de trainer). Dit leidde tot tal van nieuwe AMWAHT-opleidingen in onder andere Zwolle, Nijmegen/Arnhem, Alkmaar, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. Inmiddels niet meer alleen voor allochtone mantelzorgers maar voor alle mantelzorgers.

Wij vinden het bijzonder dat er nog steeds AMWAHT opleidingen worden gegeven. Steunpunt Mantelzorg Utrecht-Centraal kent zelfs een aparte coördinator AMWAHT. Over haar belevenissen en manier van werken is onlangs een kort artikel verschenen in het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. 

Binnenkort komen alle mantelzorgers die de AMWAHT opleiding in Utrecht door de jaren heen gevolgd hebben bij elkaar.

Het artikel is hier te lezen en te downloaden:

Bent u geïnteresseerd in AMWAHT? Movisie verzorgt een Train-de-trainer ondersteuners mantelzorg