Bestuur

Het bestuur van BMP bestaat uit vier personen. Zij vergaderen viermaal per jaar met het bureau over de koers van de organisatie en over lopende en nieuwe projecten. De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding. Daarnaast kent elke project een inhoudelijk ‘projectbestuur’. Vormen die hiervoor gebruikt worden zijn: initiatiefgroep, stuurgroep of kerngroep.

 • voorzitter

  Studeerde Film,- Televisie- en Theaterwetenschappen, werkte o.a. als docent in het beroepsonderwijs, als projectleider en programmamanager bij Kunstgebouw, stichting Kunst en Cultuur Zuid Holland en als hoofd projectadvies bij SNS REAAL Fonds (nu Fonds 21) en commissielid Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur voor de cultuurplanperiode 2017-2020. Werkzaam als specialist in interim management, dramaturgie, mediation en adviezen voor kunst en cultuur.

 • penningmeester

  Studeerde Development and Rural Innovation aan de Wageningen Universiteit en Business Administration aan de Hogeschool InHolland. Daarnaast volgde Bashi diverse cursussen in conflictanalyse en conflictoplossing. Werkte als projectcoördinator bij diverse ontwikkelings-ngo's en was een van de veldwerkers van het project Ongekend Bijzonder. Tegenwoordig werkzaam in de financiële sector als creditmanager en collections agent. Daarnaast is hij is actief binnen The Hague Peace project.

   

   

   

 • bestuurslid
  • University Lecturer aan de Universiteit Leiden - Faculteit der Geesteswetenschappen, Institute for History, Economische en Sociale geschiedenis
  • Bouras N. (27 November 2012), Het land van herkomst : perspectieven op verbondenheid met Marokko, 1960-2010 (PhD thesis)
 • bestuurslid

  Enkele van haar functies:

  • Zelfstandig projectontwikkelaar Ontwikkelingssamenwerking
  • bestuurslid Start Foundation
  • Lid Raad van Toezicht Openbare Bibliotheken Amsterdam