Bestuur

De stichting BMP is een professionele non-profit organisatie met een klein bestuur. De keuzes over de koers van de organisatie en over de ontwikkeling van nieuwe projecten liggen voornamelijk bij directie en staf. Elk project kent een eigen inhoudelijk en maatschappelijk ‘projectbestuur’. Vormen die hiervoor gebruikt worden zijn: initiatiefgroep, stuurgroep, kerngroep, en dergelijke.

De kern van BMP bestaat uit zeven mensen. Binnen projecten wordt gewerkt met projectmedewerkers in tijdelijke dienst en met freelancers. Het aantal mensen dat binnen de organisatie actief is kan sterk wisselen.

De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden vanwege het maatschappelijk belang van de stichting en ontvangen hiervoor geen vergoeding.
De stichting volgt qua salariëring van de medewerkers vrijwillig de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

 • voorzitter

  Studeerde Film,- Televisie- en Theaterwetenschappen, werkte o.a. als docent in het beroepsonderwijs, als projectleider en programmamanager bij Kunstgebouw, stichting Kunst en Cultuur Zuid Holland en als hoofd projectadvies bij SNS REAAL Fonds (nu Fonds 21) en commissielid Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur voor de cultuurplanperiode 2017-2020. Werkzaam als specialist in interim management, dramaturgie, mediation en adviezen voor kunst en cultuur.

 • penningmeester

   

   

   

   

 • bestuurslid
  • University Lecturer aan de Universiteit Leiden - Faculteit der Geesteswetenschappen, Institute for History, Economische en Sociale geschiedenis
  • Bouras N. (27 November 2012), Het land van herkomst : perspectieven op verbondenheid met Marokko, 1960-2010 (PhD thesis)
 • bestuurslid

  Enkele van haar functies:

  • Zelfstandig projectontwikkelaar Ontwikkelingssamenwerking
  • bestuurslid Start Foundation
  • Lid Raad van Toezicht Openbare Bibliotheken Amsterdam