• 200px

Projectomschrijving: AMWAHT

Op 13 december 2007 vond de afsluitende conferentie van het project Mantel der liefde plaats. Tijdens deze conferentie is een aantal aanbevelingen gedaan om de positie van allochtone mantelzorgers te versterken, met name door te werken aan mogelijkheden om hun kracht maatschappelijk in zetten.

Na een intensief lobby- en voorbereidingstraject traject is per 1 januari 2009, het project AMWAHT (Allochtone Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst) van start gegaan. Dit project duurt drie jaar en wordt uitgevoerd in de steden Amsterdam en Utrecht.

Doel van het project AMWAHT is om groepen allochtone mantelzorgers op te leiden, zodat zij andere mantelzorgers kunnen activeren en ondersteunen. Het project omvat drie delen:

 • Deel 1 richt zich op het, in samenspraak met betrokkenen, ontwikkelen van een opleiding voor allochtone mantelzorgers in de steden Amsterdam en Utrecht, om hun ervaringskennis naar boven te halen en maatschappelijk inzetbaar te maken.
   
 • Deel 2 richt zich op het, in samenwerking met onder meer lokale zorgorganisaties, uitvoeren van de opleiding en het bouwrijp maken van de grond voor een aantal praktijkexperimenten.
   
 • Deel 3 omvat een aantal praktijkexperimenten op wijkniveau waarin de opgeleide mantelzorgers in de praktijk werken aan:
 • Het bereiken van individuele allochtone mantelzorgers
 • Het organiseren van lotgenotencontact
 • Het uitvoeren van gerichte empowermentprogramma’s
 • Het ontwikkelen van netwerken van allochtone mantelzorgers en professionals uit de zorg
 • Nieuwe vormen van ondersteuning te ontwikkelen en /of te organiseren

De projectopzet is hier te lezen

Looptijd vanaf: 
januari 2009 tot januari 2011