Producten

Stichting BMP heeft vele publicaties uitgebracht.
U kunt ze hier bestellen. Of, als ze niet meer leverbaar zijn, kunt u de meeste publicaties als pdf lezen en downloaden.

LET OP: VOOR DE PRODUCTEN DIE U GRATIS WORDEN AANGEBODEN WORDEN WEL VERZENDKOSTEN GEREKEND

Alle publicaties

Vrijheid is een groot begrip

mei 2020
auteurs: 
Saskia Moerbeek, Frank von Meijenfeldt (red.)
status: 
Te downloaden als PDF
prijs: 
0,00

 

 

Onderzoek naar de beleving van vrijheid, onvrijheid en herdenken door Bosniërs en Irakezen in Nederland.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei zoekt continu naar een passende invulling van de activiteiten op 4 en 5 mei om het inclusieve karakter van de herdenking en viering op deze dagen te waarborgen. Ook is het belangrijk om de motivaties van mensen om al dan niet deel te nemen aan genoemde activiteiten te begrijpen. Het Comité heeft daarom de stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP), in het kader van het lustrumjaar 2020 (75 jaar vrijheid), gevraagd om onderzoek te doen onder Bosniërs en Irakezen die in de jaren negentig naar Nederland zijn gekomen. De vraagstelling van dit onderzoek is hoe mensen uit deze groepen vrijheid, onvrijheid en herdenken in de landen van herkomst en in Nederland beleven. 

Doel van het onderzoek is om op basis van persoonlijke verhalen inzicht te krijgen in de betekenis die de begrippen vrijheid en onvrijheid voor Bosniërs en Irakezen hebben, in de ervaringen die zij hebben met herdenken en in de toekomstbeelden die zij hier bij hebben. De conclusies van het onderzoek zijn bedoeld om een bijdrage te leveren aan het denken over de toekomst van het herdenken van oorlogsslachtoffers en het vieren van de bevrijding en vrijheid in Nederland.

 

Praktische informatie

Wat: Vrijheid is een groot begrip.
Onderzoek naar de beleving van vrijheid, onvrijheid en herdenken door Bosniërs en Irakezen in Nederland.
Auteurs: Saskia Moerbeek en Frank von Meijenfeldt (red.)
Uitgave: 2020 Volume: 86 pagina’s
Download: lees op de website van het Nationaal comité 4 en 5 mei de volledige publicatie of

 download het hier (PDF, 7,45 MB). 

 

https://issuu.com/nationaalcomite4en5mei/docs/vrijheid_is_een_groot_begrip_-_site

publicatievorm: 
PDF

Verslag haalbaarheidsonderzoek Nederlands Oral History Centrum

januari 2018
auteurs: 
Saskia Moerbeek
status: 
Te downloaden als PDF
prijs: 
0,00

 

 

Het haalbaarheidsonderzoek naar een Nederlands Oral History Centrum is door de stichting BMP uitgevoerd in de periode april tot met december 2017. In die periode zijn 43 interviews afgenomen met vertegenwoordigers van musea, universiteiten, archieven, KNAW instituten, maatschappelijke initiatieven, fondsen en de Rijksoverheid, heeft er een expertmeeting plaatsgevonden en is een korte internet search uitgevoerd naar vergelijkbare buitenlandse initiatieven.

Het onderzoek laat zien dat alle geïnterviewden van mening zijn dat actuele ontwikkelingen in de maatschappij, de historische wetenschap, de erfgoedsector, de informatie technologie en het cultuurbeleid een oral history centrum zeer noodzakelijke en gewenst maken.

Het verslag is hieronder online te lezen of als pdf te downloaden:

 

 

In vervolg op het Haalbaarheidsonderzoek Nederlands Oral History Centrum gaat stichting BMP samen met partners kijken hoe het Nationaal Knooppunt Oral History verder ontwikkeld kan worden.

Wil je op de hoogte blijven van de voortgang van de plannen voor een Nationaal Knooppunt Oral History meld je dan aan voor de onregelmatig verschijnende digitale Nieuwsbrief.

publicatievorm: 
PDF

Ik vind het zielig als mijn vriendjes niet naar het paradijs gaan

november 2017
auteurs: 
Margreth Hoek en Saskia Moerbeek, 110 pagina's
status: 
Uitverkocht
prijs: 
19,95

 

 

Opvoedvraagstukken van islamitische ouders in een Nederlandse context

Als het over de opvoedkwaliteiten van islamitische ouders gaat heeft iedereen een mening. De druk op deze ouders om zich aan te passen en de Nederlandse opvoednormen over te nemen is  groot.

Maar wat vinden de ouders hier zelf van? En wat zijn eigenlijk de religieuze en culturele dilemma’s waar zij mee te maken hebben bij het opvoeden? In dit rapport, dat tot stand is gekomen in het kader van onder meer het project Wijkacademies Opvoeden van stichting BMP, doen Margreth Hoek en Saskia Moerbeek nauwgezet verslag van achttien groepsgesprekken over ouderschap en opvoeden met (islamitische) moeders en vaders in de gemeente Leiden. De gesprekken zijn gevoerd aan de hand van vier kernthema’s.

Uit de verhalen van de ouders wordt duidelijk hoe zij worstelen met vraagstukken rond respect en waarheid, de omgang met de andere sekse en de vraag hoe je op een verantwoorde manier je eigen godsdienst kunt overdragen aan je kinderen. Ook vertellen zij openhartig over hun ervaringen en omgang met uitsluiting en discriminatie en de manier waarop zij de brug naar de Nederlandse samenleving willen slaan. Daarbij valt op hoezeer culturele, religieuze, pedagogische, psychologische en samenlevingsvraagstukken in het dagelijks leven met elkaar verweven zijn.

Een prachtige uitgave waarin de stemmen van de ouders doorklinken en zij de lezer onverwachte doorkijkjes geven in hun denk- en gevoelswereld. Het rapport is zowel per thema als in zijn geheel te lezen. In de slotconclusies wordt ingegaan op de rol van ouders bij het weerbaar opvoeden en wordt een aantal handelingsperspectieven voor ouders, professionals en beleidsmakers geschetst.

publicatievorm: 
Boek

De Bibliotheek van Ongeschreven Verhalen

maart 2017
auteurs: 
Firoez Azarhoosh & Nenad Vukmirovic
status: 
Op voorraad
prijs: 
10,00

 

 

Vluchten kan niet meer... ook niet voor de terugkerende krantenkoppen over vluchtelingen die ons land 'overspoelen'. Een Amsterdammer - laten we hem meneer F. noemen - belandt er zelf van in een crisis.

In zijn zoektocht naar nieuwe zekerheden komt F. terecht in de Bibliotheek van Ongeschreven Verhalen.
Het is het begin van een ontdekkingsreis waarin de regels van ruimte en tijd vervagen. Hij maakt er kennis met vluchtelingen van toen en nu, afkomstig uit alle windstreken: van Hugenoten uit Gent tot opstandelingen uit Praag en Syrische nieuwkomers. Mensen die hem opnieuw leren kijken en leven...

Voor dit stripverhaal De bibliotheek van ongeschreven verhalen putte Firoez Azarhoosh uit de Iraanse verteltraditie, met verwijzingen naar filosofie, film, literatuur, poëzie, oral history en de actualiteit.
Het tekenwerk is van Nenad Vukmirovic, alias Woek.

U kunt deze graphic novel bestellen via de winkelwagen voor € 10,00

Enkele recensies: Moors Magazine | Stripspeciaalzaak - België

Professor Manuela Kalsky:

Dit boek zet de tijd echt even stil. Het onderbreekt de waan van de dag. Ik dook erin en ik las het in één avond uit. Van een verscheurende schoonheid.

Martin Berendse, directeur Openbare Bibliotheek Amsterdam:

Als Openbare Bibliotheek Amsterdam willen we een bibliotheek van geschreven én van ongeschreven verhalen zijn. Dit is een prachtig boek, fantastisch getekend en het mooie is dat de OBA er letterlijk in voorkomt.

Moors Magazine:

De Bibliotheek van Ongeschreven Verhalen is een uitzonderlijke graphic novel, schitterend getekend, maar vooral ook ingenieus in elkaar gestoken, met zulke mooie diverse verhalen dat je nieteens merkt dat het voor een strip met 116 pagina’s wel erg lang is. Subliem. Een absolute aanrader.

 

publicatievorm: 
Boek
isbnnummer: 
978-90-80476-14-1

Publicaties ouder dan 5 jaar