Projectomschrijving: Activerende Verkenning Oudere Vluchtelingen

Begin 2000 werd de stichting BMP door een aantal individuele vluchtelingen en enkele vluchtelingenorganisaties gevraagd om een project te starten rond de positie van oudere vluchtelingen. Aanleiding hiervoor was de constatering dat de problematiek van vluchtelingen vooral vanuit het perspectief van 'nieuwkomers' werd bekeken. Daarbij speelde de politiek/juridische discussie over het toelatingsbeleid een belangrijke rol. Er bestond nauwelijks inzicht in de maatschappelijke positie van vluchtelingen die al veel langer in Nederland verblijven.

BMP heeft met het verzamelen van de beelden en verhalen van oudere vluchtelingen hun positie in kaart gebracht en in een bredere maatschappelijke context geplaatst

Looptijd vanaf: 
januari 2001 tot november 2002