Projectomschrijving: Mantel der liefde

Achtergrond

Mantelzorg wordt steeds belangrijker in de samenleving. De overheid trekt bijvoorbeeld dit jaar 10 miljoen euro uit voor de lokale ondersteuning van mantelzorg. Weinig is echter bekend van migrantenvrouwen in de rol van mantelzorger. Wel weten we dat veel mantelzorgers migrantenvrouwen zijn, maar niet; met hoeveel ze zijn; wat de vrouwen zelf vinden van de rol die zij vervullen; tegen welke belangrijke vraagstukken lopen ze aan bij de zorg voor een geestelijk of lichamelijk gehandicapt kind; is er wel of niet sprake van een zelfgemaakte keuze bij de zorg voor een vader of moeder?

De stichting BMP heeft op verschillende manieren met migrantenvrouwen en mantelzorg te maken. In het OPOM project in Den Haag is een eerste serie gesprekken met vrouwen over dit onderwerp gevoerd en is er een rollenspel over mantelzorg ontwikkeld. Ook heeft BMP een onderzoek gedaan naar de ‘bereikbaarheid’ van migranten voor steun- en zorginstellingen. Eén en ander heeft ertoe geleid dat migrantenorganisaties de vraag hebben gesteld om de praktijk van mantelzorg binnen de gemeenschappen te verkennen, om daarmee handelingsperspectieven te scheppen.

Mantel Der Liefde (MDL) is opgezet als een zoektocht naar de vraagstukken waar migrantenvrouwen als mantelzorger tegenaan lopen en naar hun behoeften en ervaringen op het gebied van (mantel)zorg. 

Daarnaast kent het project een aantal experimenten die uitgevoerd worden in samenwerking met zorgaanbieders en steunpunten mantelzorg. 
Op basis van de zoektocht en de experimenten wordt een visie op de positie van migrantenvrouwen als (mantel)zorgenden ontwikkeld en handelingsperspectieven voor organisaties en instellingen die willen zorgen dat migrantenvrouwen een plek krijgen in de belangenbehartigings- ondersteuningsstructuren op het gebeid van zorg en mantelzorg.

 

Looptijd vanaf: 
juli 2005 tot januari 2008