Projectomschrijving: Binding en ontmoeting (Bi-ont)

Het Project Bi-ont is een samenwerkingsproject van VluchtelingenWerk Nederland en de stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP). Op verzoek van VluchtelingenWerk Nederland heeft BMP een plan ontwikkeld voor vier plaatselijke pilots. Inzet van de pilots is het ontwikkelen van nieuwe vormen van ontmoeting en binding tussen vluchtelingen en autochtone Nederlanders.

Looptijd vanaf: 
januari 2007 tot januari 2008