Projectomschrijving: OMWaNA

Motivatie en achtergronden

In de opzet voor het project geeft de Initiatiefgroep aan waarom ze met dit project is begonnen. "Als groep oudere migranten constateren wij dat er in de Amsterdamse samenleving in toenemende mate sprake is van fragmentatie en verharding. Veel burgers maken zich zorgen over de onderlinge omgangsvormen en de mate waarin de diverse bevolkingsgroepen zich met elkaar verbonden voelen. Wij merken dat de tegenstellingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen eerder toe dan afnemen en dat sommige groepen jongeren een zeer negatief imago hebben. In deze context maken wij ons niet alleen grote zorgen over de toekomstkansen van de verschillende generaties migranten, maar ook over de cohesie van de Amsterdamse samenleving als geheel. Als burgers van Amsterdam willen wij niet afwachten tot de overheid maatregelen neemt of tot er echte confrontaties tussen bevolkingsgroepen plaatsvinden. Wij willen zelf verantwoordelijkheid nemen en laten zien dat oudere migranten mensen met ideeën zijn die zich mede verantwoordelijk voelen voor het leefklimaat in Amsterdam."

Looptijd vanaf: 
september 2005 tot maart 2008