Archief nieuws

Vertel me alles - Negin Zendegani - te zien in Arnhem


Vanaf vandaag, 18 september, is de ontroerende virtuele foto-expositie ‘Vertel me alles’ van Negin Zendegani te zien in Arnhem! Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem opent de expositie.

Voor het filmproject ‘Vertel me alles’, heeft Negin Zendegani ‘oude’ en ‘nieuwe’ vluchtelingen bij elkaar gebracht. Het gaat om ouderen die in de Tweede Wereldoorlog vanwege de Slag om Arnhem hun huizen hebben moeten verlaten en om recent gevluchte jongere mensen uit oorlogsgebieden elders in de wereld. Tijdens interviews werden ze aan elkaar gekoppeld. Zo konden ze hun ervaringen en verhalen met elkaar delen. Tijdens en na afloop van sessies heeft Negin Zendegan foto- en filmopnames gemaakt.

Virtuele route
De expositie op locatie werd veranderd in een virtuele route door de stad. Mensen kunnen met een speciaal ontwikkelde app op afstand van elkaar en in eigen tempo een route lopen. Meer informatie hierover vind je op website van Museum Arnhem https://lnkd.in/ditU58X

Meer werk van Negin Zendegani is te vinden op https://neginzendegani.nl/

Stedelijk netwerk Ouders van Betekenis

Wijkacademie Stromend Overvecht doet mee in het Stedelijk netwerk Ouders van Betekenis.
Het netwerk bundelt de krachten van ouders die meewerken aan een betrokken gemeenschap voor kinderen. In het netwerk ondersteunen we anderstalige ouders met taal en we delen opvoedvragen met elkaar, zodat ieder zijn rol als opvoeder en actieve ouder in de wijk kan innemen. Ons doel is dat alle kinderen gelijke kansen krijgen en op kunnen groeien in een positieve omgeving waarin mensen samen verantwoordelijkheid nemen. We sluiten aan bij de principes van Vreedzaam als pedagogisch kader.

Ik kan mijn ervaringen niet delen

Chronisch zieken vinden elkaar meer, maar rond partners blijft het stil, zo vertelt een moeder met een partner die een langdurige ziekte heeft. Ik sprak met haar voor het project Ronduit ziek omdat we na een vervolg willen ontwikkelen voor partners. Ronduit ziek is ontstaan naar aanleiding van vragen van ouders en patiëntenverenigingen en ontwikkeld door stichting BMP. Dit project wil binnen en buiten gezinnen het zorgzame gesprek over ouderschap en langdurige ziekte stimuleren en het lotgenotencontact bevorderen.

SEE.TELL.LISTEN trainingmodules online beschikbaar

Het vergroten van digitale vaardigheden door middel van PhotoVoice en Digital Storytelling.

Stichting BMP is partner in het Europese project SEE.TELL.LISTEN, dat medegefinancierd wordt door het Erasmus+ programma van de EU.

Het project heeft tot doel om de digitale vaardigheden en het zelfbewustzijn van vluchtelingen en asielzoekers te vergroten. Daartoe is een curriculum van drie programma’s: Digital Literacy, Digital Storytelling en Photovoice, ontwikkeld dat in pilots in Italië, Griekenland en Portugal is uitgeprobeerd.

De drie programma’s (modules) zijn nu in 6 talen verschenen. Er is ook een Whitepaper geschreven over de ervaringen in de pilots. Dit bevat aanbevelingen voor organisaties die met het curriculum aan de slag willen. We hopen dat veel organisaties dat doen. BMP kan deze cursussen op locatie verzorgen. Daar zijn wel de trainerskosten aan verbonden.

https://www.seetell-listen.com/  
https://www.facebook.com/seetellisten/  

De onderschatte impact van ziekte op ouderschap

De afgelopen maanden sprak ik met ouders over de impact van een chronische ziekte op het opvoeden en ouderschap. Ik had met een aantal moeders narratieve inspiratiegesprekken in het kader van de VerhalenKaravaan van het project Ronduit ziek. Dit project is ontstaan naar aanleiding van vragen van ouders en patiëntenverenigingen en ontwikkeld door stichting BMP. Ronduit ziek wil binnen en buiten gezinnen het zorgzame gesprek over ouderschap en langdurige ziekte stimuleren en het lotgenotencontact te bevorderen.

"VOCI MIGRANTI" een bruisend evenement in Siena

Het Festival "VOCI MIGRANTI" (Migranten Stemmen) is gehouden in Siena (Italië) van 15 tot 17 juli 2020 georganiseerd door onze Italiaanse partner @versolab .
In de prachtige ruimtes van de "Corte dei Miracoli", een culturele en sociale vereniging in het centrum van de stad, heeft het festival een tentoonstelling gehouden met de resultaten van de workshops, gehouden in Italië, Portugal en Griekenland in het kader van het Erasmus+ project "See Tell Listen", georganiseerd met asielzoekers en vluchtelingen met Photovoice en Digital Storytelling. 

Voci Migranti

Voices Migrants is een festival dat wordt georganiseerd door VersoLab en de Corte dei Miracoli, in samenwerking met Italiaanse en internationale partners, waaronder de stichting BMP, binnen het Europese Erasmus + -project "See Tell Listen" en het "Sportello per Stranieri" -project gefinancierd door Cesvot.

De verhalen en stemmen van degenen die om de een of andere reden hun land hebben verlaten, zullen het middelpunt zijn van driedaagse evenementen, variërend van fotografie tot video, van film tot literatuur.

Voices Migranti is een moment van uitwisseling, reflectie en bewustwording rond een thema dat in onze hedendaagse samenlevingen steeds belangrijker wordt.

Parkbijeenkomsten

25 juni 2020

De afgelopen maand zijn we weer gestart met de groepsbijeenkomsten van de Wijkacademie Stromend Overvecht. Niet in het kleine zaaltje van Buurtcentrum De Jager waar we normaal bijeenkomen, maar buiten. De eerste bijeenkomst was in het Pouwer park en de tweede, op 23 juni in het Gagelbos.

Angst voor besmetting nog niet verdwenen

Die eerste bijeenkomst was een beetje vervreemdend. Er waren diverse vrouwen die het toch nog niet aandurfden, ook omdat er op enkele scholen in Overvecht leerkrachten positief getest waren op corona. De vrouwen die er wel waren zaten er in het begin een beetje onwennig bij. Bij de start ontstond enige onrust over de ziekte van bepaalde leerkrachten. De angst voor besmetting bleek nog steeds erg groot. Na een tijdje kon de grootste angst worden weggenomen. Groepsleden wezen elkaar er op dat de scholen zelf ook echt wel voorzichtig zijn en hun leerkrachten en leerlingen willen beschermen. Daarna probeerden we de draad van de normale bijeenkomsten wat op te pakken. Maar op anderhalve meter afstand, in de buitenlucht, is het toch moeilijker om persoonlijke verhalen te delen. Voor mij was het bovendien lastig dat ik via de telefoon wel veel van iedereen gehoord had, maar dat ze die verhalen van elkaar niet kenden. Gelukkig waren er enkele vrouwen bij die zo blij waren dat ze weer andere volwassenen konden spreken, dat ze uit zichzelf begonnen te praten. Over de vragen die kinderen stellen over corona en over de vraag of je als ouder, als kinderen geen vragen stellen, daar toch zelf over moet beginnen. Ook maakte de groep kennis met Ward, een student die voor zijn bachelor scriptie onderzoek doet naar de betekenis van de Wijkacademie. Hij kreeg toestemming om de volgende keer een aantal vrouwen persoonlijk te interviewen. Vanuit de groep kwam ook het voorstel om die volgende bijeenkomst, ter afsluiting van het seizoen, in het Gagelbos te houden en dan ook samen te picknicken. Een van de vrouwen had haar zoontje van drie meegenomen. Iedereen verbaasde zich er over hoe goed hij afstand hield en hoezeer hij naar mijn collega Frank en naar Ward toetrok. Hij was duidelijk blij met mannelijk gezelschap.