Archief nieuws

Goed nieuws!

12 november 2020 - Deze week kregen we te horen dat het project School des Levens met GOUDen Rand doorgaat! De aanvraag voor het Maatschappelijke Diensttijd project bij ZonMw is goedgekeurd.

Naast de toekenning van ZonMw wordt het project mogelijk gemaakt door Fonds1818, OranjefondsFonds 21KansfondsRabobank , Samplonius & Samplonius, Education Warehouse en Gemeente Den Haag.

In de School des Levens zijn jongeren de producent van hun eigen maatschappelijke diensttijd. Ze volgen een traject van 6 maanden, waarbij ze zichzelf ontwikkelen en iets voor de wijk doen.

Het project gaat in 2021 van start in de Schilderswijk en Moerwijk in Den Haag, Woensel Noord in Eindhoven en de bij de Mengfabriek in Den Bosch. Mooie samenwerking tussen Stagehuis Schilderswijk, dat de School des Levens ontwikkelde, Centrum 16.22, stichting Mooi, De Conceptenbouwers, Buro Cement en stichting BMP en STEK Den Haag.

Het programma kent een serie inspiratiesessies, coachmomenten en trainingen gebaseerd op de volgende thema’s:

1. Identiteit en zelfbeeld
2. Burgerschap en maatschappelijk bewustzijn 
3. Participatie en leiderschap 
4. Religie en maatschappij 
5. Communicatie en social skills 

2e Voortgangsbericht Ronduit ziek verschenen

30 oktober 2020 - Vandaag is het tweede voortgangsbericht van het project Ronduit ziek verschenen. Hierin staat te lezen hoe we, met aanpassingen wegens COVID-19 het project uitvoeren en hoe dit zelfs tot prima resultaten leidt.

De afgelopen periode hebben wij, door de corona-maatregelen gedwongen, de onlinemethode VerhalenKaravaan ontwikkeld. Deze methode is gemaakt om met ouders die langdurig ziek zijn het gesprek aan te gaan over de impact van de ziekte op hun ouderschap en het opvoeden. Op dit moment zijn we bezig deze methode aan te passen voor jongeren die opgroeien in een gezin waarvan een ouder chronisch is.

De VerhalenKaravaan heeft niet alleen grote betekenis voor de deelnemers, maar draagt ook bij aan erkenning van het onderbelichte thema langdurige ziekte en ouderschap. Aan het slot van dit bericht geven we een vooruitblik op de tweede fase van het project die er volgens ons beslist moet komen.

Als je wilt reageren op onze bevindingen en plannen dan horen we dat graag. Je kunt dan mailen naar: ronduitziek@stichtingbmp.nl

Het voortgangsbericht is hier te downloaden: 

Voedsel uitdelen in de Molenwijk

23 oktober 2020 - Gisteravond was ik bij het voedsel uitdeelpunt Molenwijk. Dit initiatief is opgezet door vrijwilligers uit de wijk die ook betrokken zijn bij Buurtvereniging Molenwijk. Framer Framed heeft voor de voedseluitgifte de Werkplaats Molenwijk ter beschikking gesteld. Iman, een van de initiatiefnemers, vertelt dat ze in maart 2020 direct na de lockdown zijn begonnen. “We kregen voedsel via Diaconie Noord, van restaurants en kantines die op slot gingen. Inmiddels is dat er niet meer en krijgen we voedsel van het Rode Kruis en van Human Aid Now. De Turkse bakker uit het winkelcentrum geeft brood. Alleen mensen die niet in aanmerking komen voor de voedselbank krijgen een pakket. Denk aan mensen die ongedocumenteerd zijn of die door de corona crisis in de problemen zijn gekomen. Zij krijgen elke week een voedselpakket of een bon van 15 euro die ze zelf aan voedsel kunnen besteden.

Platform Eer en vrijheid workshops

KIS (Kenniscentrum Integratie en Samenleving) organiseert al enkele jaren het Platform Eer en vrijheid. Dit jaar vindt de jaarlijkse bijeenkomst van dit Platform online plaats. Het programma is opgeknipt in vijf online bijeenkomsten, vanaf 29 oktober elke donderdagmiddag vanaf 15 uur.  Saskia Moerbeek, directeur van BMP, leidt op 5 november een workshop over de vraag hoe je seksistisch gedrag van mannen aan de kaak stelt.

29 oktober: Rondetafelgesprek over zelfbeschikking en mannenemancipatie

Diverse experts waaronder fotograaf Ahmet Polat (Studio Polat), Bilal Sikam (jongerenwerker), Iris van Huis (onderzoeker Universiteit van Amsterdam) en Jens van Tricht (Emancipator) gaan met elkaar in gesprek onder leiding van Naima Azough, dagvoorzitter van het Platform Eer en Vrijheid.

5 november: Workshop Hoe stel je seksistisch gedrag van mannen aan de kaak?

De workshop gaat over de vraag hoe je het gesprek met een groep mannen of jongens over seksistisch gedrag en over de zelfbeschikking van henzelf en van anderen kunt voeren. Door Saskia Moerbeek (Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie).

Voor het verder programma en informatie zie: KIS Platform eer en vrijheid

 

Vrijheid Volgens

Vrijheid Volgens is een podcastserie van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, waarin journalist Maarten Dallinga mensen interviewt die ooit voor oorlog of onderdrukking naar Nederland zijn gevlucht. Hoe beleven zij vrijheid en onvrijheid?
In de week van 19 oktober 2020 verscheen elke dag een nieuwe podcast met mensen die ooit naar Nederland gevlucht zijn. Zeer de moeite waard om te beluisteren.

In de eerste podcast van deze serie spreekt Maarten Dallinga met Tanja Bubić. Zij vertelt over de kwetsbaarheid van vrijheid, de glijdende schaal die maakt dat je onvrijheid ongewild accepteert, over in stilte anders zijn en over de noodzaak het leven bijna elke dag opnieuw te vieren.

Lees ook de publicatie Vrijheid is een groot begrip, onderzoek naar de beleving van vrijheid, onvrijheid en herdenken door Bosniërs en Irakezen in Nederland die BMP in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei maakte.

Oproep tot een andere focus op het sociaal werk

In het sociale domein wordt veel nadruk gelegd op individuele hulpverlening en vrijwilligerswerk. Zeker in deze tijd van corona wordt de enorme inzet van vrijwilligers en hulpverleners terecht geprezen. Tegelijk rijst de vraag hoe dat de komende tijd zal gaan, als de impact van de huidige crisis zich diepgaand doet voelen op financieel, sociaal en psychisch gebied. De coronacrisis legt een aantal structurele tekortkomingen in het sociaal domein bloot, waarover wij ons als ervaren sociaal ontwikkelaars grote zorgen maken. Daarbij gaat het om een te grote nadruk op het systeem van individuele hulpverlening, te hoge verwachtingen van de impact van vrijwilligerswerk en te veel nadruk op activiteiten binnen het welzijnswerk.

Saskia Moerbeek (directeur stichting BMP) en Kathinka Bruinsma (Perspectief coaches) schreven deze oproep. Reacties zijn welkom, of via het openbare reactieveld onderaan de oproep of via de mail: moerbeek@stichtingbmp.nl