Archief nieuws

Günel mag blijven!

juni 2022 - De actie voor een verblijfsvergunning voor Gunel die al 13 jaar in Nederland woont heeft succes gehad! Haar man en kinderen hebben een Nederlands paspoort. Maar zij kreeg geen verblijfsvergunning. Maar nu, na eindeloos veel rechtszaken en gesprekken voeren en documenten aanleveren is het gelukt. Günel mag blijven!

Wandkleed onthuld in de bibliotheek Molenwijk

19 mei 2022 - De Molenwijk, Amsterdam Noord.

"Dit wandkleed is niet plat. Het is diep. Het is niet alleen een oppervlakte, een gladde oppervlakte waar je overheen kan strijken. Het is een wereld, een horizon, een verzameling van herinneringen, gesprekken, dromen en grapjes. Door die oppervlakte heen voel je de diepte van echte mensenlevens, de mensen die eraan hebben samengewerkt en de mensen die zich er in herkennen."

Zo begint Chris Keulemans zijn toespraak na de onthulling van het Wijkwandkleed van het project "De Molenwijk door elkaar". Een project waarin buurtbewoners samenwerkten met stichting BMP en Framer Framed.   

Canan Uyar onthulde samen met stadsdeelbestuurder Esther Lagendijk het wandkleed. Een prachtig kunstwerk waaraan enthousiaste bewoners uit verschillende herkomstlanden hebben meegewerkt. Achter iedere tekening zit een verhaal. Alle lapjes samen vormen een rijk geschakeerd kleed, waarin verleden en toekomst met elkaar verbonden zijn. De kinderen van de deelnemers maakten de bijzondere rand met aardappelstempels.

Na de onthulling nam Chris Keulenmans het boekje in ontvangst dat het hele maakproces en de verhalen van de deelnemers laat zien. Zijn prachtige toespraak is hier te lezen

Het wandkleed is te bewonderen in de OBA Molenwijk in Amsterdam Noord

Stilte als antwoord op onbegrip

"Ik ben de enige die de ziekte echt begrijpt." Deze opmerking van een vader met een langdurige ziekte tijdens de laatste bijeenkomst van de VerhalenKaravaan voor vaders blijft hangen. De online VerhalenKaravaan biedt vaders de ruimte om samen hun verhaal te ontdekken. Dat is nodig omdat zij eigenlijk met niemand over de impact van de ziekte op hun vaderschap praten. In dit blog deel ik hun overwegingen om buitenshuis veelal te zwijgen. 

Voortgangsbericht Niet alleen ziek

Het voortgangsbericht van het project Niet alleen ziek is verschenen. In dit voortgangsbericht doen we verslag van het eerste half jaar van het project en kijken we vooruit naar de komende periode. U kunt lezen over de VerhalenKaravanen voor vaders, jongeren en partners; interviews met inmiddels volwassen dochters en zonen en de training voor vrijwilligers in de methode van de VerhalenKaravaan. Tot slot vertellen we hoe we het onderwerp langdurige ziekte en ouderschap op de maatschappelijke agenda willen plaatsen en hiervoor binnen de gezondheidszorg en opvoedondersteuning aandacht willen vragen. 

Het voortgangsbericht is hier als pdf te lezen en te downloaden:

 

Presentatie vrijwillige gespreksleiders Weerbaar Opvoeden

22 maart 10.00 tot 12.00 uur in Buurtcentrum de Dreef

 

In Overvecht bestaat een grote behoefte onder ouders om met elkaar te praten over lastige opvoedthema’s. Acht vrouwen volgden de afgelopen maanden het train-de-trainer programma Weerbaar Opvoeden. Deze training werd georganiseerd door de Wijkacademie Stromend Overvecht en gegeven door Jamila Achahchah van Movisie.

Op 22 maart presenteren zij zichzelf aan organisaties uit Overvecht die met ouders werken. Om een beeld te geven van hun manier van werken geven ze op die ochtend een workshop. 

Workshopserie 'Oral history en erfgoed'

Hoe kun je oral history als methode inzetten om levensverhalen en getuigenissen van mensen over historische gebeurtenissen zorgvuldig vast te leggen? Wat is de meerwaarde ervan voor de erfgoedsector? Over deze vragen gaat de workshopserie ‘Oral history en erfgoed’ op vrijdag 18 maart en 15 april, georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in samenwerking met Sprekende Geschiedenis.

Stem op School des Levens

School des Levens maakt kans op € 25.000,- en een Appeltje van Oranje.
Met dit geld kan School des Levens nóg meer jongeren een gave ontwikkeling bieden. Want hun missie is álle jongeren gelijke kansen bieden, dit verdienen ze.
Om School des Levens te helpen stem je via: https://www.appeltjevanoranje.nl/projecten/school-des-levens
Jouw stem dóet ertoe!  

Meer weten over School des Levens ga naar schooldeslevens.nl

Kick-off bijeenkomst Sprekende geschiedenis 28 januari 2022

Op 28 januari vond van 14.00 tot 16.00 uur de Kick-off bijeenkomst plaats van het Knooppunt Oral History “Sprekende geschiedenis”. 

Deze Kick-off bijeenkomst werd georganiseerd om:

  • De start van het Knooppunt te markeren
  • Het programma van het Knooppunt bekend te maken
  • Van de oral history community in Nederland te horen welke verwachtingen zij van het Knooppunt hebben

Tijdens de bijeenkomst vond een rondetafelgesprek plaats met deskundigen van verschillende disciplines. Zij spraken met elkaar en met het publiek over de stand van zaken m.b.t oral history, hun toekomstverwachtingen en wenselijke ontwikkelingen op dit gebied.