Projectomschrijving: Opvoeden is een gesprek

Opvoeden is een gesprek is een driejarig project dat in juni 2010 van start is gegaan. Het project zet in op het ontwikkelen van het denken onder migranten over het thema opvoeden, het activeren van migranten om als sprekers over dit onderwerp naar buiten te treden en het bevorderen van relaties tussen migranten ouders en het institutionele veld van scholen, centra voor jeugd en gezin, woningcorporaties, politici, de media en anderen.

Opvoeden is een gesprek kent een lokale en een landelijke programmalijn, die aanvullend op elkaar zijn. Vanuit het lokale programma worden van onderaf de verhalen en ervaringen van ouders en jongeren verzameld. Het landelijke programma wordt gedragen door drie groepen, een oudergroep, een initiatiefgroep en een klankbordgroep. Zij verkennen ieder vanuit een eigen perspectief de vraagstukken die samenhangen met migranten en opvoeden. In deze groepen worden de verhalen uit de wijken, ervaringen uit het veld van pedagogische instellingen en theoretische verkenningen met elkaar in verband gebracht. Het project duurt tot juni 2013.

De deelprojecten:

Op zoek naar
nieuwe manieren
Je weet zelluf Vaders Best in West Jong gedaan -
Oud geleerd
Huisraad Over grenzen

 

Uitgebreide omschrijving van het project 
 
 
Looptijd vanaf: 
juni 2010 tot juni 2013