Projectomschrijving: Methode Wijkacademie opvoeden

Binnen de Wijkacademie Opvoeden komt een groep van 12 tot 14 ouders iedere drie weken bijeen om opvoedthema’s te bespreken en creatieve programma’s en producten te bedenken om die thema’s in de wijk bespreekbaar te maken. Na drie tot vier jaar zijn kerngroepleden duidelijk mondiger en zelfverzekerder, is het in de wijk makkelijker om over opvoeden te praten, hebben ouders en professionals nieuwe inzichten opgedaan en hebben ouders steunende netwerken ontwikkeld.

Thumbnail

Wijkacademie Opvoeden is erkend als Goed onderbouwd door de onafhankelijke Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid.

Wijkacademie Opvoeden is opgenomen in Databank Effectieve sociale interventie van Movisie.

Klik hier voor de beschrijving:
https://www.movisie.nl/interventie/wijkacademie-opvoeden

En hier voor de totale databank:
https://www.movisie.nl/databank-effectieve-sociale-interventies

Download de methodebeschrijving

Methodebeschrijving-Wijkacademie-Opvoeden.pdf 778 KB

 

De opvoedthema’s worden bepaald aan de hand van heldere startvragen en zijn gebaseerd op de eigen verhalen van de ouders. Er is een nauwe samenwerking met andere ouders en organisaties in de wijk. Per jaar bereikt de Wijkacademie minimaal 200 andere ouders en wordt er met tenminste drie organisaties samengewerkt. De Wijkacademie kent een gefaseerd programma met verschillende werkvormen, onderbouwd met een eigen programmatheorie.