Projectomschrijving: Ambtenaren doen veldwerk

Ontmoetingen tussen ambtenaren en (groepen) mantelzorgers waren de basis voor de krant waarin de ambtenaren over hun belevenissen tijdens de ontmoetingen een artikel schreven voor de eenmalige uitgave van de krant Zorgend Utrecht. In de periode januari tot en met juni 2011 heeft de stichting BMP in de gemeente Utrecht het project “Ambtenaren verrichten veldwerk naar (allochtone) mantelzorgers” uitgevoerd. Dit project is tot stand gekomen naar aanleiding van een vraag van Cliëntenbelang Utrecht, om een methodiek te ontwikkelen om mensen uit 'moeilijk bereikbare groepen' te betrekken bij het WMO-beleid van de stad. Kern van het door BMP ontwikkelde project is dat dit zich nu eens niet richt op stappen die de doelgroep moet zetten, maar op nieuwe vormen van ambtelijk initiatief.

Looptijd vanaf: 
januari 2010 tot juli 2011