Doel

De stichting BMP is een landelijke projectorganisatie die tot doel heeft om, vanuit een onafhankelijke opstelling, de deelname van mensen aan maatschappelijke processen te bevorderen. BMP richt zich daarbij vooral op het verkennen van maatschappelijke thema’s en het ontwikkelen van methoden van aanpak. Het scheppen van ruimte voor individuen, groepen en organisaties om nieuwe onderwerpen op te pakken en zelf invulling te geven aan projecten is daarbij een belangrijk uitgangspunt.