Projectomschrijving: Werken met groepen

Deze methodiekbeschrijving gaat over hoe je in oral history projecten, die meestal gericht zijn op het verzamelen van individuele verhalen,groepstrajecten kunt uitvoeren die uitmonden in publiekspresentaties en de vraag wat het effect van dergelijke trajecten is. We baseren ons daarbij op de uitgangspunten die in de Ongekend Bijzonder opleiding aangereikt zijn aan de veldwerkers die betrokken zijn bij dit project en op de ervaringen van die veldwerkers met het organiseren van zestien groepstrajecten met vluchtelingen in de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

De methodiekbeschrijving is hier te vinden: Werken met groepen (vluchtelingen) bij oral history projecten 

 

Looptijd vanaf: 
oktober 2013