Huidige Projecten

Alle lopende projecten van stichting BMP

 • De stichting BMP heeft in drie gemeenten in Nederland experimentele Wijkacademies Opvoeden ontwikkeld.

  Essentie van de Wijkacademie Opvoeden is dat er in een buurt of wijk een kerngroep van zo’n tien tot twaalf bewoners (ouders) wordt gevormd die zich zelf ten doel stelt om gedurende vier jaar een Wijkacademie Opvoeden te programmeren en hier zoveel mogelijk andere bewoners en bestaande organisaties en instellingen bij te betrekken.

  Na de experiment-periode is nu een groot aantal nieuwe wijkacademies opvoeden van start gegaan. In Leiden, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht.

  Ga voor meer informatie naar de site van de Wijkacademies Opvoeden.

  http://wijkacademieopvoeden.nl/ of klik op onderstaande foto: 

   

  Looptijd vanaf
  oktober 2013
 • Een wijkacademie voor oude en nieuwe bewoners
  in de Utrechtse wijk Overvecht

  Er zijn veel onderwerpen waar we over nadenken. Sommige onderwerpen halen we uit de media. Andere hebben te maken met ons eigen leven.  We stellen ons allemaal wel eens vragen als: 

  Looptijd vanaf
  januari 2018
 • Aim of the project Specially Unknown is to promote the participation of refugees (TCN’s) in cultural life and society through the dissemination of the results of the Dutch oral history project Ongekend Bijzonder by implementing its innovative methods (life stories, co-creation & cultural productions) in collaboration with partners in 4 EU cities (Antwerp, Paris, Bochum, Turin) as well as to investigate in 9 Member States (NL, BE, FR, DE, IT, GR, HU, PT and SE) how cultural participation can be used as an instrument for the integration of refugees in society overall.

  Looptijd vanaf
  oktober 2017
 • Sprekende geschiedenis

  Haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van een Nederlands Oral History Centrum

   
  Naar aanleiding van de positieve ervaringen met het vluchtelingen oral history project Ongekend Bijzonder, heeft Stichting Bevordering Maatschappelijke participatie (BMP) het initiatief genomen om te onderzoeken of er voldoende draagvlak is voor het ontwikkelen van een Nederlands Oral History centrum (werktitel: Sprekende geschiedenis). Dit initiatief is inmiddels omarmt door een aantal musea, universiteiten en maatschappelijke actoren. Voor de uitvoering van een  eerste haalbaarheidsonderzoek heeft BMP een partner gevonden in Musuem TwentseWelle. 
   
  Er zijn verschillende motieven om een Oral History Centrum te willen ontwikkelen. Voor Stichting BMP staat vooral de behoefte van mensen om gehoord en gezien te worden en grip te krijgen op de eigen positie in een tijd van snelle technologische en maatschappelijke veranderingen centraal. Voor streek- en stadsmusea geldt onder andere dat zij op zoek zijn naar een herkenbare relatie met de eigen omgeving en een relatie met nieuwe makers en nieuw publiek. Voor archieven is het verwerven van nieuwe bronnen die rechtdoen aan de diversiteit van de huidige samenleving belangrijk, terwijl universiteiten, naast het creëren van inhoudelijk materiaal veel belang hechten 
  aan een digitale infrastructuur , waarin verbinding tussen verschillende collecties en doorzoekbaarheid centraal staan. 
   
  Doel van het haalbaarheidsonderzoek is om na te gaan wat het draagvlak is voor het ontwikkelen van een Nederlands Oral history Centrum dat een actieve bijdrage levert aan het verzamelen, bewaren toegankelijk maken en  op vernieuwende wijze presenteren van bestaand en nieuw oral history materiaal en dat tevens een functie vervult in het scholen van vrijwilligers en professionals.
  Onder oral history wordt hier verstaan: het verzamelen, vastleggen en analyseren van levensverhalen en/of getuigenissen van mensen over bepaalde gebeurtenissen door middel van (open) interviews. 
  Het haalbaarheidsonderzoek, dat door stichting BMP wordt uitgevoerd,  richt zich op vertegenwoordigers van archieven, musea, universiteiten, wetenschappelijke instituten en maatschappelijke initiatieven. Met  hen wordt in een serie van  circa 40 gesprekken en een expert meeting verkend wat hun verwachtingen zijn van een oral history centrum,  wat hun motieven hiervoor zijn, wat de uiteindelijke functies van het centrum zouden moeten zijn, hoe het centrum gepositioneerd kan worden, in hoeverre zij mee willen werken aan het realiseren van het beoogde centrum en welke financieringsmogelijkheden er zijn op kortere en langere termijn. Ook wordt er een internet search gedaan naar vergelijkbare initiatieven in het  buitenland. Het onderzoek start in april 2017.
  Een rapport met bevindingen en conclusies van het haalbaarheidsonderzoek zal in het najaar van 2017 tijdens een publieke bijeenkomst gepresenteerd worden aan de betrokken partijen en andere geïnteresseerden. 
  Looptijd vanaf
  april 2017 tot januari 2018