• Foto: Maria Heijdendael
    #CCCCFF
    #CCCCFF
    230

Manifest Initiatiefgroep

De Initiatiefgroep Opvoeden is een gesprek presenteerde haar manifest op de landelijke Manifestatie Migrantenouders in beweging van 24 mei jl.

Opvoeden is een gesprek MANIFEST

Als Initiatiefgroep van het project Opvoeden is een gesprek hebben wij vanaf 2010 een actieve rol gespeeld in dit project dat tot doel heeft om:
  • Het denken over opvoeden onder migrantenouders verder te bevorderen.
  • Migrantenouders een podium te bieden om mee te spreken over opvoeden
  • Een theoretische bijdrage te leveren aan de discussie over opvoeden vanuit migrantenperspectief.
Wij hebben de ontwikkelingen en de eindresultaten van de vijf lokale experimenten in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam gevolgd. We hebben gezien hoe migrantenouders en jongeren met elkaar en met anderen in gesprek zijn gegaan over opvoeden. We hebben hun voorstellingen bijgewoond, hun adviezen gelezen en hun verhalen gehoord. Het valt ons op hoe betrokken ouders én jongeren zijn en hoeveel mooie ideeën en plannen zij ontwikkelen. Het verbaast ons dat migrantenouders in het maatschappelijk debat vooral met problemen in verband worden gebracht en dat de professionele instellingen zoveel nadruk leggen op hulpverlening. Wij hebben een heel andere kant gezien, die van ouders die op zoek zijn naar hun eigen rol en die heel goed beseffen dat opvoeden in deze tijd en deze samenleving om andere keuzes vraagt dan de keuzes die hun ouders maakten.
 
Het opvoeden van nu speelt zich af in een snel veranderende samenleving. Internet, smartphones, globalisering en de economische crisis maken dat de verhouding tussen ouders en kinderen, maar ook die tussen ouders en professionals drastisch verandert. Ouders keren zich af van de formele en bureaucratische structuren en zoeken het gesprek met andere ouders en jongeren op om zich over opvoedvraagstukken te buigen. 
Jongeren vragen ouders en leerkrachten om echt met ze in gesprek te gaan. Op allerlei plekken zijn opvoeders bezig om nieuwe antwoorden te vinden op de oude vragen als: Waartoe voeden wij op? Wat voor opvoeders willen we zijn? en Met wie voeden wij op?

Het volledige manifest is hier te lezen: