Ik ben opgevoed als ezel

januari 2011
auteurs: 
Mohammed Benzakour, Rabiaa Bouhalhoul, Erry Stoové, Francio Guadeloupe & Juan-Carlos Goilo en Femke Takes
status: 
Uitverkocht
prijs: 
5,00

 

Opvoeden is een ingewikkelde opgave. Zeker in tijden van snelle maatschappelijke veranderingen en zeker ook als je uit een ander land of een andere cultuur afkomstig bent. In het kader van het project Opvoeden is een gesprek is aan zo’n 500 ouders en jongeren in Rotterdam en Amsterdam gevraagd wat belangrijke onderwerpen zijn bij het opvoeden vanuit een migrantenperspectief.
Zij benoemden thema’s als:

  • Rolomkering tussen ouders en kinderen
  • De opgave om je zelf als ouder opnieuw uit te vinden
  • De normerende houding van Nederlandse instituties
  • De weinige ruimte die er is om over je eigen achtergronden, identiteit en opvoedingsidealen te spreken

Bovenstaande thema’s zijn door de stichting BMP voorgelegd aan een aantal schrijvers en (ervarings)deskundigen met de vraag om hierover een essay te schrijven.

Mohammed Benzakour, Rabiaa Bouhalhoul, Erry Stoové, Francio Guadeloupe & Juan-Carlos Goilo en Femke Takes hebben de pen ter hand genomen en vijf uiteenlopende, soms heel persoonlijke, essays geschreven.
Samen bieden zij een inzicht in de vaak ongekende diepten van de opvoedvraagstukken waarvoor migranten zich geplaatst zien en veel stof voor verdere gesprekken.