• Foto: Maria Heijdendael
    #CCCCFF
    #CCCCFF
    230

Visiedocument

Het visiedocument van de Landelijke oudergroep, die bestaat uit 8 ouders (mannen en vrouwen) van Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse komaf, verscheen in mei 2012.
Met dit document willen zij aandacht vragen voor de positie van opvoeders met een migratieachtergrond en het gesprek aangaan met andere ouders, jongeren, instellingen, scholen en de politiek over wat zij belangrijk vinden als het om opvoeden gaat.
De visie is gebaseerd op de thema’s en onderwerpen die uit het project Opvoeden is een gesprek naar voren komen en op hun eigen verkenningen.
De reden dat zij een visiedocument opstellen is dat zij als ouders van niet Nederlandse komaf op allerlei manieren geconfronteerd worden met vaststaande beelden over onze kwaliteiten als opvoeders en dat er op school, bij de kinderen, jeugdzorg en in de wijken waar zij wonen, weinig ruimte is om vraagstukken die voor hen belangrijk zijn aan de orde te stellen.

Het visiedocument van de Landelijke oudergroep: