Uitgangspunten

Projecten die zich richten op het ontwikkelen van duurzame verbindingen tussen mensen met uiteenlopende sociaal-culturele achtergronden hebben de meeste kans van slagen als:

  • Er gewerkt wordt met relatief korte programma’s van vijf tot acht bijeenkomsten.
  • Er wordt gewerkt met gemengde groepen van vluchtelingen en Nederlanders
  • De vluchtelingen die meedoen komen uit verschillende landen
  • Er ruimte is voor de inzet van verschillende individuele kwaliteiten en talenten
  • De deelnemers samen werken aan een product waar ze als groep en als individu trots op kunnen zijn
  • Het project wordt afgesloten met een presentatie voor publiek