Bi-ont Terneuzen

Maken van filmpjes voor regionale omroep

Motivatie: “Toen begin dit jaar vanuit de afdeling Zeeland werd gevraagd of wij belangstelling zouden hebben om aan een pilot project rondom de thema's “Het gevoel van thuis”en “verbinding” deel te nemen, werd er niet lang getwijfeld. Wij achten projecten als deze bij uitstek geschikt om vluchtelingen hun zelfvertrouwen te laten herwinnen en waarlijk mee te laten participeren in hun huidige thuisland. Daarnaast vergroot men de draagkracht voor vluchtelingen binnen onze samenleving. Deze goede ervaringen hebben wij als lokale afdeling reds eerder op kunnen doen met de uitvoering van het project: “Podium voor verhaal.” Wij kozen voor televisie, omdat onder de vluchtelingen ervaringsdeskundigen zijn en de samenwerking met Omroep Zeeland, het regionale tv- station, prettig verloopt.”

Start: 6 september 2007
Afronding: 3 november met presentatie voor genodigden van 11.00 tot 13.00 uur zaal Toonbeeld.

Deelnemers: Verbindingen creëren tussen mensen die elkaar in het dagelijks niet vanzelfsprekend ontmoeten is een prachtige uitdaging. Zeker in een grensstreek zoals Zeeuws Vlaanderen, waar de zuiderburen al “heel anders zijn.” Daarom is gekozen voor een zeer gemêleerd gezelschap, bestaande uit: 4 Nederlanders, 4 vluchtelingen wonende in Nederland, 4 Belgen en 4 vluchtelingen wonende in België. Bij het werven is bovendien rekening gehouden met een evenredige verdeling tussen man/ vrouw/ oud/ jong. De Nederlandse deelnemers hebben (nog) geen binding met vluchtelingen. In België is men nog bezig de 8 kandidaten te werven onder dezelfde condities. Partners: Collega instelling VLOS St. Niklaas, Omroep Zeeland, stichting Juister, Centrum het Toonbeeld. Docenten(en): Dirk de Kam en Rick van Soetenberg van stichting Juister hebben ervaring met het maken van commerciële spots, speelfilms met leken, maar vooral het verzorgen van workshops. Zij werken samen met Radion Poekhajev, regisseur en vluchteling.

Productie: Afdeling Midden Zeeuws Vlaanderen, coördinator Frauke Ann Klom en een groep vrijwilligers.

Programma: Juister verzorgt in samenwerking met Radion Poekhajev, regisseur en vluchteling, de inhoudelijk/technische begeleiding van het project, waarin de deelnemers zelf een videoserie maken. De serie wordt gemaakt in Terneuzen e.o. met behulp van apparatuur van Toonbeeld. De deelnemers komen éénmaal per week bij elkaar om aan deze serie te werken. Het eindresultaat – een DVD – wordt aan het eind van het project aan iedere deelnemer overhandigd. Tevens zal Juister zich inzetten voor uitzending op Omroep Zeeland, afhankelijk van het eindresultaat. De groep zal worden opgedeeld in vier teams van vier personen, die elkaar zullen interviewen op een door hen gekozen locatie. De vragen worden bedacht naar aanleiding van de introductiebijeenkomst. De interviews zullen in de montage worden gecombineerd met nader te bepalen tussenbeelden: te denken valt aan poëtisch, ritmisch, documentair, fictie, dieren, mensen, landschappen…. Het eindresultaat worden vier of meer afleveringen. Na de opnames van de interviews wordt deze vorm nader bepaald. Te denken valt aan een aflevering per onderwerp/thema, persoon of groep.