Bi-ont Castricum

Het maken van patchwork

Motivatie: “Voorwaarde voor integratie, om werkelijk te kunnen aarden in de nieuwe woonplaats, het nieuwe land, is contact met Nederlanders. Dat valt niet mee, horen wij van de vluchtelingen. Wel een vriendelijke groet maar dan? Ook de Nederlanders uiten de wens om vluchtelingen te leren kennen, ‘maar hoe raak je in contact’? Een inventarisatieronde bij een aantal vluchtelingen in Castricum in maart 2007 leerde dat vooral de vrouwen grote behoefte hebben aan contact met Nederlandse vrouwen, zij voelen zich vrij geïsoleerd. De vrouwen die naar school gaan, hebben nog contact met anderen maar er zijn ook vrouwen bij die ‘maar thuis zitten de hele dag’. Hun wens: naaien met andere vluchtelingenvrouwen en Nederlandse vrouwen. Voornaamste reden: elkaar leren kennen, Nederlands spreken, leren hoe Nederlanders denken, hun kinderen opvoeden etc. Het project viel dus als een geschenk uit de hemel.”

Start: 22 mei 2007 Afronding: 6 juli 2007, met onthulling van het patchwork in het gemeentehuis van Castricum, door Burgemeester mevrouw Emmens-Knol.

Deelnemers: Er is een kerngroep van zestien deelneemsters, waarvan de helft met een vluchtelingenachtergrond. Sommige vrouwen kennen elkaar al van het netwerk “Castricum Ontmoet”. Naast deze kerngroep worden ook andere vrouwen in de gelegenheid gesteld om een lapje te maken.

Partners: Netwerk van vrouwen in Castricum “Castricum Ontmoet”, De tuin van Kapitein Rommel, gemeente Castricum. Docent(en): Erna Wiggermans, kunstenares en Nel van Klaveren. Zij hebben veel samengewerkt in het opstarten en begeleiden van dit soort projecten, ook patchwork projecten met allochtone en autochtone vrouwen, o.a. in Alkmaar. Productie: Clemy de Rooy zorgt vanuit de Federatie voor de hele organisatie, de randvoorwaarden en zorgt voor het inhoudelijke deel.

Programma: Eerste keer, kennismaking met elkaar, met het thema en met het materiaal; Tweede keer, opzet maken voor de lapjes en begin maken met het bewerken; Derde keer in kleine groepjes spreken over het gevoel van thuis, vroeger en nu , verder werken aan de lapjes; Vierde keer Verder werken aan de lapjes, eventueel twee aan twee gesprekken; Vijfde keer ontwerp en start tweede lapje; Zesde keer doorpraten over thema; Zevend keer in elkaar zetten patchwork.