Bi-ont Raalte

Eettafel

Motivatie: “Het doel van het eettafelproject is om via de weg van het delen van gemeenschappelijke gevoelens, emoties en een van onze belangrijkste basisbehoeften ‘eten’ een blik in elkaars keuken, in elkaars leven te werpen. Kokkerellen = samen koken = samen eten = samen leven. En dat is “Het gevoel, de geur, de gerechten, de kleur van Thuis”. De opzet van het project, het - moet de deelnemers uitdagen om het gevoel van thuis, zoals hier boven omschreven, met elkaar te delen; - moet ertoe bijdragen dat inburgeraars/vluchtelingen/ ‘nieuwe’ Nedelanders en ‘oude’ Nederlanders tot de ontdekking komen dat er gemeenschappelijke gevoelens en emoties zijn. Dat gevoel kan het wederzijdse begrip bevorderen; - moet de participatie van vluchtelingen in de Raalter samenleving bevorderen en een netwerkverbredende werking hebben; - moet de deelnemers doen ervaren dat samenwerking belangrijk is, je meer mogelijkheden geeft en dat die verder kunnen worden ontwikkelt om het leven een nieuwe wending te geven; - het project moet ertoe bijdragen dat vluchtelingen zich als persoon meer erkend voelen in wie ze zijn en wat ze kunnen; dat ze (weer, of meer) trots zijn op zichzelf.”

Start: Werving, informatiebijeenkomst en inschrijving in de periode augustus- september.

Start: 23 oktober Afronding: 11 december 2007 Deelnemers: 8 om 8 ‘oude’ en ‘nieuwe’ Nederlanders. In Raalte zijn veel een-oudergezinnen, met aan het hoofd een vrouw.Deze moeders staan vaak overal alleen voor en hebben weinig tijd en mogelijkheden om op eigen gelegenheid een sociaal netwerk op te bouwen. Hun participatie in de Raalter samenleving is gering en ze hebben weinig Nederlandse vrienden of kennissen. Deze vrouwen vormen de doelgroep voor het eet- tafelproject.

Partners: RTV-Raalte zal opnames van het eindfeest maken om op de lokale zender uit te zenden. Een journalist van de plaatselijke krant zal als deelnemer deelnemen aan het eettafelproject en van ieder bijeenkomst en thema een kort stukje schrijven voor de plaatselijke krant.

Docent(en): Jenny Reijntjes Productie: Een begeleidingsgroepje van vrijwilligers van VluchtelingenWerk Raalte.
Coördinator begeleidingsgroepje: Alice Brinkma
Regie: coördinator VluchtelingenWerk

Programma: Er zijn 7 kookavonden met een gesprekthema. Het samen koken, elkaars gerechten leren kennen wordt aangewend als als methode, als communicatiemiddel om met elkaar in gesprek te komen over het thema van de avond. De achtste bijeenkomst is er een Afsluitingsfeest met een gezamenlijke feestmaaltijd met genodigden. Gedurende die avond vinden een aantal activiteiten plaats die direct te maken hebben met het gevoel van thuis. Het project, de resultaten, worden op deze avond aan de ‘buitenwereld’ gepresenteerd. Gedurende de eerste vier bijeenkomsten moet de groep elkaar beter leren kennen. Elke bijeenkomst zal een subthema hebben. De thema’s en de volgorde zullen definitief vastgesteld worden in samenspraak tussen groep/docent. Voor de vijfde, zesde en zevende bijeenkomst worden er door de deelnemers gasten uitgenodigd, per keer 8. De groep bestaat dan uit maximaal 25 personen. Het idee is dat de gast een persoon, een vrouw of een man, allochtoon of autochtoon, uit de Raalte zou moeten zijn die de deelnemers beter willen leren kennen. In totaal worden er dus 24 mensen uitgenodigd. De achtste en laatste bijeenkomst zal grootser worden aangepakt. Uitgenodigd worden: het gezin van de deelnemers, locale politici, pers, en een vertegenwoordiging van een (beperkt) aantal organisaties en instellingen. De eindafsluiting wordt in overleg met de deelnemers ‘aangekleed’ en georganiseerd. Er zal een feestmaaltijd worden gemaakt, waar gerechten uit de verschillende landen geserveerd worden. Aan deze avond zal een programma worden toegevoegd.