Doel

De pilots dienen om:

  1. Op plaatselijk niveau ervaring op te doen met het organiseren van projecten die de duurzame binding tussen vluchtelingen en andere bevolkingsgroepen bevorderen;
  2. De lokale politiek te betrekken bij deze projecten;
  3. Deze ervaringen op aansprekende wijze te beschrijven;
  4. De methodische aanpak van de projecten systematisch te kunnen beschrijven;
  5. Een hanteerbaar format te ontwikkelen voor plaatselijke afdelingen van vluchtelingenwerk voor het opzetten van dergelijke projecten, dat past binnen het productenboek van VluchtelingenWerk;
  6. Een intern draagvlak binnen VluchtelingenWerk te creëren voor dergelijke projecten;
  7. Bij te dragen aan de theoretische en beleidsmatige verdieping de begrippen ontmoeting, binding en integratie;
  8. De zichtbaarheid van de organisatie VluchtelingenWerk Nederland op het gebied van integratie te vergroten.