Thema’s

De plaatselijke afdelingen die benaderd zijn konden kiezen uit twee hoofdthema’s: “Het gevoel van thuis” en “Verbinding”. Elk thema kent meerdere uitwerkingsvormen. Het eerste thema is uitgewerkt in drie producten: een patchwork, een koor en een eettafel. Voor het tweede thema zijn er vier keuzemogelijkheden: maken van een radioprogramma, een TV uitzending, een rubriek in een lokale krant of en groepsweblog.

A. Het gevoel van thuis

Het gevoel van thuis is een thema dat veel mensen aanspreekt. Vluchtelingen denken bij dit thema aan hun land van herkomst, maar ook aan de plaats waar ze nu wonen en de voorwaarden waaronder je je ergens thuis kunt voelen. “Home is where the heart is”. Ook Nederlanders kunnen vaak vrij precies aangeven waar ze zich het meest thuis voelen en wat belangrijk is om het gevoel van thuis te ervaren (de kinderen, de natuur, de warmte van het eigen huis etc.). Om het gevoel van thuis tot uitdrukking te brengen zijn drie productievormen ontwikkeld:

  1. Het maken van een patchwork, bestaande uit verschillende lapjes waarop vrouwen van uiteenlopende achtergronden hun gevoel van thuis uitbeelden.
  2. Het vormen van een tijdelijk koor dat “liedjes van thuis” oefent en op een uitvoering ten gehore brengt.
  3. Het vormen van een “kookgroep” van mensen die elkaars gerechten leren koken en die samen een eettafel organiseren waarvoor ze telkens andere mensen uit de lokale gemeenschap gericht uitnodigen om aan te schuiven en om het gevoel van thuis met elkaar te delen en te bespreken.

B. Verbinding

Het thema “verbinding” heeft een dubbele betekenis. Enerzijds gaat het om creëren van verbindingen tussen mensen die elkaar in het dagelijks leven niet vanzelfsprekend ontmoeten, anderzijds gaat het om het creëren van verbindingen met lokale media “Hebben wij verbinding?” Om het thema verbinding vorm te geven kan uit vier uitwerkingsvormen gekozen worden:

  1. Een rubriek of een pagina in een lokale/regionale krant of huis-aan-huis-blad
  2. Een serie radio-uitzendingen op de lokale radio
  3. Een TV rubriek
  4. Een groepsweblog

De groep die aan het product werkt is zo samengesteld dat er verschillende kwaliteiten in vertegenwoordigd zijn (mensen met een verhaal, mensen met technische ervaring, mensen met goede ideeën etc.). In het mediaproduct komt de eigen (bijzondere) kijk van de groepsleden op het leven in hun woonplaats in beeld. Verwondering, ervaringen van alledag, dromen, verhalen, beelden, etc. kunnen een plek krijgen d.m.v. rapportages, interviews, foto’s en dergelijke. De groep komt wekelijks bijeen om samen met een begeleider/docent (journalist b.v.) aan hun rubriek, uitzending etc. te werken. Daarbij is er veel ruimte voor de groepsleden om zelf de onderwerpen en invalshoeken te kiezen. Tussendoor kan gewerkt worden met korte thuisopdrachten.