Hoofdaandachtspunten

Bij de uitvoering van de pilots wordt aan de volgende punten extra aandacht besteed:

Werving

Een pilot staat of valt met een goede voorbereiding van de deelnemers. Daarom is het belangrijk dat er met iedere deelnemers een individueel kennismakingsgesprek wordt gevoerd en dat er tijdens de eerste bijeenkomst veel ruimte is voor onderlinge kennismaking. Het streven is om niet alleen mensen te betrekken die al actief zijn binnen vluchtelingenwerk, maar ook mensen van daarbuiten. Deelnemers worden geworven via de eigen kanalen van VluchtelingenWerk, sleutelfiguren in de lokale gemeenschap en organisaties als ouderenbonden, wereldwinkels, internetcafés, buurthuizen verenigingen etc.

Werkbijeenkomsten

VluchtelingenWerk organiseert samen met de docent tussen de vijf en acht bijeenkomsten waarin de groep deelnemers kennismaakt en stapsgewijs werkt aan de totstandkoming van het product. In de bijeenkomsten is evenveel aandacht voor het groepsproces en verdieping van het thema als voor het eindproduct.

Presentatie

Het is de bedoeling dat de projecten zich niet alleen “binnenskamers” afspelen, maar dat er ook volop contact wordt gezocht met de buitenwereld. Bij sommige projecten zal dit vooral in de eindfase zijn, bij anderen worden geurende het project relaties met plaatselijke organisaties, de gemeente, een bibliotheek, plaatselijke pers en anderen gelegd.

Ontmoeting en uitwisseling

Halverwege en na afloop van de pilots vindt er een ontmoetings- en uitwisselingsbijeenkomst plaats voor mensen binnen de vier gemeentes die bij de pilots betrokken zijn.