Bi-ont Hardenberg

Het organiseren van een eettafel

Motivatie: “De EETCLUB was in eerste instantie een idee vanuit de Taakgroep Integratie activiteiten in Hardenberg. Het doel komt overeen met die van de Pilot namelijk vorm en inhoud geven aan interculturele ontmoetingsactiviteiten vanuit de eigen kwaliteiten en talenten van de deelnemers. Want maatschappelijke integratie, participatie en samenhang begint met de mens zelf. De eettafel kan dan gezien worden als een ontmoetingsplek en de maaltijd is het bindmiddel tussen de mensen. Waar worden betere contacten gemaakt dan tijdens het eten? Het doel is ook om de eettafel een dynamisch gebeuren te laten zijn met een wisselend kookteam, verschillende keukens en gerechten, wisselende gasten en wisselende activiteiten en locaties. Doel is ook altijd om VluchtelingenWerk zichtbaar te maken op het gebied van integratieactiviteiten. De stimuleringsbijdrage van BMP zal eraan meewerken om de eettafel nog beter neer te gaan zetten.”

Start: Drie proef bijeenkomsten voor de zomer, een picknick in september. Officiële start 18 oktober met en suikerfeest. Afronding: april 2008 met een intercultureel buffet voor een groter publiek.

Deelnemers: Voor de eettafel worden maximaal 10 deelnemers geselecteerd vanuit verschillende culturele achtergronden. Uitgangspunt is dat de groep één keer per maand samen kookt vanuit een van de traditionele keukens. Dit beantwoordt aan de eigen kwaliteiten en talenten van veel vrouwelijke deelnemers, die de kookkunst in het algemeen zeer goed beheersen. Bovendien is het enthousiasme groot om de diverse gerechten van elkaar te leren koken.Uitgangspunt is ook om mannen bij de EETCLUB te betrekken; dit kan bijvoorbeeld door mannen een deeltaak te geven, door hen als gast uit te nodigen of door interculturele koks uit te nodigen.

Partners: Er zijn contacten gelegd met het Alfa College in Hardenberg, dat een Horeca opleiding heeft. Per september verhuist het College naar een LOC waar men de beschikking krijgt over een splinternieuwe keuken met restaurant en petit-café. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van andere locaties, afhankelijk van het thema.

Docent(en): Het is de bedoeling om afhankelijk van het subthema van de bijeenkomsten, gastdocenten aan te trekken. Onder de deelnemers is voldoende kennis en ervaring op het gebied van koken aanwezig. Er wordt daarom niet naar een vakdocent gezocht, maar naar iemand die het project inhoudelijk en organisatorisch kan begeleiden. Zowel gastdocenten als de coördinator van de pilot ontvangen een vergoeding.

Productie: De regie zal in handen zijn van de coördinator van VluchtelingenWerk Hardenberg (Tecla Drenth).