Werkwijze

In overleg met VluchtelingenWerk Nederland heeft BMP vijf plaatselijke/regionale afdelingen geselecteerd waar de pilots plaatsvinden. Bij de keuze welke afdelingen de pilots gaan uitvoeren is gelet op spreiding over de twee thema’s en variatie in de producten. De plaatselijke afdelingen van VluchtelingenWerk die meedoen kunnen rekenen op een stimuleringspremie van VluchtelingenWerk Nederland van tussen de 4000 en 6000 euro, afhankelijk het programma van de pilot en de aard van de presentatie. Een pilot kan van start gaan als de volgende voorwaarden zijn gerealiseerd:

  • Er is een lokale coördinator/projectleider
  • Er is een wervingsplan voor de deelnemers
  • Er is een locatie waar de pilot wordt uitgevoerd
  • Er is er is al een docent of een route om tot de keuze voor een geschikte docent te komen
  • Er is een programma waarin duidelijk wordt hoeveel bijeenkomsten er zullen plaatsvinden en wat er tijdens die bijeenkomsten gaat gebeuren
  • Er is een eerste beeld over de presentie van het eindproduct
  • Er is een eenvoudig communicatieplan.