Laatste nieuws

Initiatiefgroep bijeen

Het was weer een prima bijeenkomst van de Initiatiefgroep Opvoeden is een gesprek. We gaan het project afsluiten met een manifestatie waar iedereen die bij het project betrokken is kan vertellen of laten zien wat dit betekent en hoe het onderwerp opvoeden vanuit migrantenperspectief verder opgepakt en uitgewerkt kan worden. De Initiatiefgroep gaat een manifest maken.

Schitterende tweedaagse

Een schitterende tweedaagse cursus met trainers en projectbegeleiders die aan de slag willen met de plaatselijke programma's Opvoeden is een gesprek. Wat een energie en wat een kwaliteiten waren daar aanwezig. De deelnemers wisten elkaar en ons telkens te inspireren. Het vertellen van verhalen en de betekenis daarvan stond centraal en ieder gaf daar op eigen wijze invulling aan.

Pagina's