Projectomschrijving: Trainingsmodule Digital story telling

Het doel van deze module is het trainen van trainers om vluchtelingen en asielzoekers uit te nodigen om hun levensverhaal, of fragmenten daarvan, te vertellen, zodat andere mensen kennis kunnen nemen van de inhoud en zodat vluchtelingen zelf kunnen reflecteren op hun leven en identiteit. Het tweede doel is om te reflecteren op, en te experimenteren met, de manieren waarop deze verhalen naar een publiek gebracht kunnen worden en het mainstreamverhaal over vluchtelingen te veranderen door het leggen van verbanden op persoonlijk niveau.

De module richt zich op het werken met gemengde groepen van ongeveer 12 tot 15 asielzoekers en/of vluchtelingen. Sommige elementen van de module, zoals oral history-gesprekken, kunnen ook in een één-op-één-setting worden gebruikt. De module omvat 3 sessies van elk ongeveer 3 uur en eventueel een voorstelling voor een klein publiek.

De gebruikte methodologie is getest en wordt beschreven als effectief op het niveau van zowel persoonlijke als collectieve empowerment.

In dit curriculum beginnen we met het geven van enige theoretische achtergrond en het uitleggen van het verschil tussen oral history, verhalen en groepsverhalen. We geven ook uitleg over de methodologie die tijdens de drie sessies is gebruikt en de mogelijkheden om digitale methoden te gebruiken. Het volgende deel bevat enkele aantekeningen over deelname en de vaardigheden van de trainer. Het laatste deel biedt een gedetailleerde handleiding voor de drie sessies.

Looptijd vanaf: 
september 2020