Projectomschrijving: Trainingsmodule Digital literacy

De opleidingsmodule over digitale geletterdheid voor vluchtelingen biedt informatie, materiaal en activiteiten die nodig zijn voor de bijscholing of herkwalificatie met betrekking tot digitale vaardigheden en voor de opleiding van digitale geletterdheid en digitaal burgerschap voor vluchtelingen en asielzoekers.
Dit is de eerste module van het opleidingscurriculum over digitale geletterdheid, digitale verhalen en photovoice voor vluchtelingen in het kader van het project SEE.TELL.LISTEN.
Deze module biedt een inleidende benadering van de digitale wereld, waardoor de deelnemers capaciteiten kunnen verwerven die nodig zijn voor de ontwikkeling van de andere twee modules, maar ook voor het dagelijkse leven in de digitale wereld.

Deze module is bestemd voor leraren, opleiders en mensen die werken met volwassen asielzoekers en personen die internationale bescherming genieten, maar de aard ervan kan worden aangepast aan alle personen met een migrantenachtergrond. De module kan door het grote publiek worden gebruikt, aangezien hij informatie en middelen verschaft aan degenen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van deze onderwerpen. Het is ook bedoeld om leerzaam te zijn voor de ontheemden zelf, die als grote gebruikers van de technologie worden beschouwd, maar met een lage graad van digitale geletterdheid.

Deze module richt zich op een vaardigheidskloof onder volwassen vluchtelingen en asielzoekers, namelijk de noodzaak om te begrijpen hoe technologie op een effectieve en veilige manier kan worden gebruikt, waarbij de nadruk wordt gelegd op privacy- en veiligheidskwesties.

De veranderingen die het internet met zich meebrengt, vragen om zorgvuldige overwegingen met betrekking tot verantwoordelijkheid en verantwoording die noodzakelijkerwijs onder het respect voor anderen en de mensenrechten vallen. De opleidingsmodule over digitale geletterdheid voor vluchtelingen is een instrument dat kan worden gebruikt om de verschillende mogelijkheden te benutten en ook om de verschillende uitdagingen die het internet met zich meebrengt aan te pakken.

Het digitale tijdperk is een snel veranderende wereld waarin elke dag een grote hoeveelheid content wordt gecreëerd en verwijderd. In het besef dat de inhoud van deze module op elk moment verouderd kan zijn, is een grote inspanning geleverd om actuele referenties te leveren die relevant zijn voor volwassen vluchtelingen en asielzoekers.

Looptijd vanaf: 
september 2020