Producten

Stichting BMP heeft vele publicaties uitgebracht.
U kunt ze hier bestellen. Of, als ze niet meer leverbaar zijn, kunt u de meeste publicaties als pdf lezen en downloaden.

LET OP: VOOR DE PRODUCTEN DIE U GRATIS WORDEN AANGEBODEN WORDEN WEL VERZENDKOSTEN GEREKEND

Alle publicaties

Verslag haalbaarheidsonderzoek Nederlands Oral History Centrum

januari 2018
auteurs: 
Saskia Moerbeek
status: 
Te downloaden als PDF
prijs: 
0,00

 

 

Het haalbaarheidsonderzoek naar een Nederlands Oral History Centrum is door de stichting BMP uitgevoerd in de periode april tot met december 2017. In die periode zijn 43 interviews afgenomen met vertegenwoordigers van musea, universiteiten, archieven, KNAW instituten, maatschappelijke initiatieven, fondsen en de Rijksoverheid, heeft er een expertmeeting plaatsgevonden en is een korte internet search uitgevoerd naar vergelijkbare buitenlandse initiatieven.

Het onderzoek laat zien dat alle geïnterviewden van mening zijn dat actuele ontwikkelingen in de maatschappij, de historische wetenschap, de erfgoedsector, de informatie technologie en het cultuurbeleid een oral history centrum zeer noodzakelijke en gewenst maken.

Het verslag is hieronder online te lezen of als pdf te downloaden:

 

 

In vervolg op het Haalbaarheidsonderzoek Nederlands Oral History Centrum gaat stichting BMP samen met partners kijken hoe het Nationaal Knooppunt Oral History verder ontwikkeld kan worden.

Wil je op de hoogte blijven van de voortgang van de plannen voor een Nationaal Knooppunt Oral History meld je dan aan voor de onregelmatig verschijnende digitale Nieuwsbrief.

publicatievorm: 
PDF

Ik vind het zielig als mijn vriendjes niet naar het paradijs gaan

november 2017
auteurs: 
Margreth Hoek en Saskia Moerbeek, 110 pagina's
status: 
Op voorraad
prijs: 
19,95

 

 

Opvoedvraagstukken van islamitische ouders in een Nederlandse context

Als het over de opvoedkwaliteiten van islamitische ouders gaat heeft iedereen een mening. De druk op deze ouders om zich aan te passen en de Nederlandse opvoednormen over te nemen is  groot.

Maar wat vinden de ouders hier zelf van? En wat zijn eigenlijk de religieuze en culturele dilemma’s waar zij mee te maken hebben bij het opvoeden? In dit rapport, dat tot stand is gekomen in het kader van onder meer het project Wijkacademies Opvoeden van stichting BMP, doen Margreth Hoek en Saskia Moerbeek nauwgezet verslag van achttien groepsgesprekken over ouderschap en opvoeden met (islamitische) moeders en vaders in de gemeente Leiden. De gesprekken zijn gevoerd aan de hand van vier kernthema’s.

Uit de verhalen van de ouders wordt duidelijk hoe zij worstelen met vraagstukken rond respect en waarheid, de omgang met de andere sekse en de vraag hoe je op een verantwoorde manier je eigen godsdienst kunt overdragen aan je kinderen. Ook vertellen zij openhartig over hun ervaringen en omgang met uitsluiting en discriminatie en de manier waarop zij de brug naar de Nederlandse samenleving willen slaan. Daarbij valt op hoezeer culturele, religieuze, pedagogische, psychologische en samenlevingsvraagstukken in het dagelijks leven met elkaar verweven zijn.

Een prachtige uitgave waarin de stemmen van de ouders doorklinken en zij de lezer onverwachte doorkijkjes geven in hun denk- en gevoelswereld. Het rapport is zowel per thema als in zijn geheel te lezen. In de slotconclusies wordt ingegaan op de rol van ouders bij het weerbaar opvoeden en wordt een aantal handelingsperspectieven voor ouders, professionals en beleidsmakers geschetst.

publicatievorm: 
Boek

De Bibliotheek van Ongeschreven Verhalen

maart 2017
auteurs: 
Firoez Azarhoosh & Nenad Vukmirovic
status: 
Op voorraad
prijs: 
14,95

 

 

Vluchten kan niet meer... ook niet voor de terugkerende krantenkoppen over vluchtelingen die ons land 'overspoelen'. Een Amsterdammer - laten we hem meneer F. noemen - belandt er zelf van in een crisis.

In zijn zoektocht naar nieuwe zekerheden komt F. terecht in de Bibliotheek van Ongeschreven Verhalen.
Het is het begin van een ontdekkingsreis waarin de regels van ruimte en tijd vervagen. Hij maakt er kennis met vluchtelingen van toen en nu, afkomstig uit alle windstreken: van Hugenoten uit Gent tot opstandelingen uit Praag en Syrische nieuwkomers. Mensen die hem opnieuw leren kijken en leven...

Voor dit stripverhaal De bibliotheek van ongeschreven verhalen putte Firoez Azarhoosh uit de Iraanse verteltraditie, met verwijzingen naar filosofie, film, literatuur, poëzie, oral history en de actualiteit.
Het tekenwerk is van Nenad Vukmirovic, alias Woek.

U kunt deze graphic novel bestellen via de winkelwagen voor € 14,95 of via de boekhandel.

Enkele recensies: Moors Magazine | Stripspeciaalzaak - België

Professor Manuela Kalsky:

Dit boek zet de tijd echt even stil. Het onderbreekt de waan van de dag. Ik dook erin en ik las het in één avond uit. Van een verscheurende schoonheid.

Martin Berendse, directeur Openbare Bibliotheek Amsterdam:

Als Openbare Bibliotheek Amsterdam willen we een bibliotheek van geschreven én van ongeschreven verhalen zijn. Dit is een prachtig boek, fantastisch getekend en het mooie is dat de OBA er letterlijk in voorkomt.

Moors Magazine:

De Bibliotheek van Ongeschreven Verhalen is een uitzonderlijke graphic novel, schitterend getekend, maar vooral ook ingenieus in elkaar gestoken, met zulke mooie diverse verhalen dat je nieteens merkt dat het voor een strip met 116 pagina’s wel erg lang is. Subliem. Een absolute aanrader.

 

publicatievorm: 
Boek
isbnnummer: 
978-90-80476-14-1
Verzenden: 
1,99 €

Achterlaten en opnieuw beginnen

september 2016
auteurs: 
Elias van der Plicht
status: 
Te bestellen bij de boekhandel
prijs: 
24,95

 

 

 

De actuele vluchtelingencrisis houdt de gemoederen in Nederland sterk bezig. Het lijkt of we met een heel nieuw verschijnsel te maken hebben, maar klopt dat ook? Al vanaf de zestiende eeuw hebben zich talloze vluchtelingengroepen in Nederland gevestigd. Van de Zuidelijke Nederlanders die vanuit het huidige België voor de Spaanse bezetter wegvluchtten, tot de Syriërs vier eeuwen later. Achterlaten en opnieuw beginnen biedt een bijzondere kijk op deze vluchtelingen. De geschiedenis van groepen uitgewekenen en de persoonlijke levensverhalen van vluchtelingen uit het verre verleden en van asielzoekers uit de laatste decennia laten zien hoe het nieuwkomers in Nederland is vergaan. We lezen over vrijdenkers, handelaren en dichters, maar ook over schuinsmarcheerders en oplichters. Allemaal kwamen ze kansen en obstakels tegen en leverden ze ieder op hun eigen manier een bijdrage aan de samenleving van toen en nu. Dit vlot geschreven en rijkgeïllustreerde boek laat ons een kant zien van het vluchtelingenvraagstuk die maar weinig aan bod komt: hoe mensen die alles achter zich moeten laten een nieuw bestaan moeten opbouwen. 

publicatievorm: 
Boek
isbnnummer: 
978 90 351 4485 9

De wederopbouw van mijn leven

mei 2016
status: 
Te downloaden als PDF

 

In dit boek vindt u de vijftien levensverhalen van Rotterdammers die ooit moesten vluchten. Deze Rotterdammers, afkomstig uit Iran, Irak, Eritrea, Syrië, Chili en voormalig Joegoslavië zijn geïnterviewd voor het project Ongekend Bijzonder. Ferdows Kazemi bewerkte deze unieke interviews tot prachtige verhalen, die de mensen voor de tentoonstelling zelf mochten inspreken.

De foto's zijn gemaakt door Mladen Pikulic

 

publicatievorm: 
Boek

Het Ouderschapsspel

april 2016
auteurs: 
Margreth Hoek
status: 
Op voorraad
prijs: 
20,00

 

Het ouderschapsspel is nu  te bestellen, incl. verzendkosten: € 28,00

In het dagelijks leven ervaren vaders en moeders weinig ruimte om hun ouderschap te bespreken, en wat dat voor hén betekent. Vaak is er vooral aandacht voor de succesverhalen, maar vertellen over de moeilijke kanten van het ouderschap, de waarheidsverhalen, is minder veilig. Om ouders met elkaar te laten praten over hun ouderschap ontwikkelde Margreth Hoek Het Ouderschapsspel.

Het spel bevat 71 speelkaarten met elk een unieke foto en uitnodigende vragen die van ouders zelf afkomstig zijn. Het spel wordt gespeeld onder leiding van een gespreksleider in bijeenkomsten van anderhalf tot twee uur waarin één thema centraal staat. De gespreksleider zorgt voor een veilige gesprekssituatie en dat de vaders en moeders de regie hebben. 

Door de vragen kunnen ‘spelers’ ervaringen uitwisselen, persoonlijke verhalen vertellen en uitweiden over gedachten, gevoelens en handelingen. Zo ontstaan intieme verhalen en al spelend en pratend vinden ouders nieuwe betekenissen, worden zij zich bewust van hun situatie en zichzelf, en bouwen zij zelfvertrouwen op. Omdat ouderschap een ontdekkingsreis is waarover veel te vertellen valt.  

Het Ouderschapsspel ©januari 2016 is ontwikkeld door Margreth Hoek, Bureau Hoek. Zij onderzoekt ouderschap en ontwikkelt producten waarin de ouder centraal staat. www.bureauhoek.nl

Lees ook het achtergrond artikel in het Tijdschrift Ouderschapskennis 

Het Ouderschapsspel is een uitgave van Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie in het kader van het project Wijkacademies Opvoeden en meer. 

publicatievorm: 
Spel

Toekomstdromen van kinderen uit Schalkwijk

juni 2015
status: 
Uitverkocht

 

In Schalkwijk heeft op twee scholen de tentoonstelling Droomkinderen van Safe the Children gestaan. De tentoonstelling laat in twaalf prachtige foto's de dromen van twaalf kinderen van over de hele wereld zien. Natuurlijk dromen ook de kinderen in Schalkwijk. Daarom mochten de kinderen hun dromen opschrijven en er een tekening van maken.

In  dit boekje zijn tekeningen, verhaaltjes en foto's van kinderen van groep 7 van de Waddenschool Boerhaave opgenomen. Ze geven een ontroerend beeld van hun gedachten.

publicatievorm: 
Boek

Programmatheorie Wijkacademie Opvoeden

juni 2015
auteurs: 
Maria Jonker
status: 
Te downloaden als PDF
prijs: 
0,00

 

 

De Wijkacademie is ontwikkeld vanuit ervaringen in de praktijk. BMP baseert haar werkwijze weliswaar op verschillende principes en theorieën, maar er was nog geen overzicht van de middelen, de uitkomsten en de mogelijke werkzame mechanismen. Voor verdere uitbreiding en ontwikkeling van het project is het waardevol dat dit inzichtelijk wordt gemaakt. Daarom heeft BMP opdracht gegeven voor een evaluatieonderzoek. Dit is uitgevoerd door Maria Jonker Onderzoek onder supervisie van prof. dr. Micha de Winter en prof. dr. Mariëtte de Haan van de Universiteit Utrecht. 

Het onderzoeksrapport is hier te downloaden:

publicatievorm: 
PDF

Afghaanse vrouwen Toen en Nu

mei 2015
status: 
Te downloaden als PDF
prijs: 
0,00

 

 

Als we aan Afghaanse vrouwen denken, denken we al gauw aan onderdrukking en grote afhankelijkheid. Maar als we naar de levensverhalen luisteren van de vrouwen die sinds de jaren tachtig hun toevlucht in Nederland hebben gezocht, horen we een ander verhaal. Deze voormalige onderwijzeressen, schooldirecteuren, huisvrouwen, journalisten, professoren en dichters vertellen niet alleen over de verschrikkingen die ze hebben meegemaakt, maar laten ook de enorme kracht zien waarmee zij zich, ondanks alles, staande houden. In stilte komen ze bijeen om troost te zoeken, elkaar te bemoedigen en zich verder te ontwikkelen. In stilte, vaak onzichtbaar voor de rest van Den Haag, zetten zij zich met driedubbele energie in om hun kinderen voor te bereiden op de toekomst en er voor te zorgen dat zij de allerbeste opleiding krijgen en de onvervulde dromen van hun moeders waar kunnen maken.

Het boek is hier te lezen/downloaden:

publicatievorm: 
Boek

Een nieuwe lente ... in Utrecht

mei 2015
auteurs: 
Pegah Shahbazi e.a.
status: 
Te downloaden als PDF
prijs: 
0,00

 

 

Norooz staat in landen van het (midden) Oosten voor: een nieuwe lente, een nieuw jaar en een nieuw begin, waarin alles tot leven komt.
Daarbij horen tradities en symbolen die een universeel karakter hebben.
Om oude herinneringen en warme gevoelens te koppelen aan hun huidige leven heeft een groep Iraniërs uit Utrecht en omgeving een plan bedacht voor een groots Utrechts lentefeest op 22 mei 2016.
In dit boekje wordt kleurrijk verteld hoe dat nieuwe lente feest in Utrecht vorm zou kunnen krijgen.

 

publicatievorm: 
Boek

Tussen Toekomst en Heimwee

mei 2015
auteurs: 
Baban Kirkuki e.a.
status: 
Niet meer leverbaar
prijs: 
4,00

 

 

Tijdens acht bijeenkomsten in het kader van het project Ongekend bijzonder heeft een groep Irakeze Amsterdammers  bijzondere verhalen met elkaar gedeeld.
Deze bundel wil de toekomst en heimwee van de deelnemers een stem geven.

publicatievorm: 
Boek

Aangemeerd in Utrecht - Bijdragen van Vietnamese vluchtelingen

mei 2015
status: 
Op voorraad
prijs: 
10,00

 

Een prachtig gevarieerd boek dat ons een inkijk geeft in de belevingswereld van mensen waarvan de meesten zo'n vijfendertig tot veertig jaar geleden aanmeerden in Utrecht en omgeving. De verhalen gaan over wennen, heimwee, verdriet, doorzetten en uiteindelijk een plek vinden.

Het boek is hier te lezen en te downloaden:

publicatievorm: 
Boek

Publicaties ouder dan 5 jaar