Doneren - ANBI-status

De stichting BMP heeft sinds 1 januari 2011 de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Als u een gift doet, mag u die aftrekken van de inkomstenbelasting.

U kunt in een reactieveld aangeven aan welk project u de donatie wil doen.
Maar u kunt ook een algemene donatie doen. Alle donaties komen volledig ten goede aan de projecten van de stichting.