Over BMP

Stichting BMP bestaat sinds 1986. Het is een landelijke projectorganisatie die, vanuit een onafhankelijke opstelling, maatschappelijke en culturele initiatieven neemt om de deelname van mensen aan de samenleving bevorderen. BMP richt zich daarbij op het verkennen van thema’s en het ontwikkelen van nieuwe methoden en structuren. Het scheppen van ruimte voor individuen, groepen en organisaties om nieuwe onderwerpen op te pakken en nieuwe uitdrukkingsvormen te vinden is een belangrijk uitgangspunt. Vanzelfsprekende aandacht voor diversiteit zit in het DNA van de organisatie.

Uitgangspunt

De inrichting van de samenleving en de keuze welke onderwerpen op de politieke en maatschappelijke en culturele agenda worden geplaatst, is niet alleen een zaak van de politiek, van besturen van organisaties en conservatoren, maar ook van burgers zelf. Zij houden zich op persoonlijke titel, in tijdelijke groepen en in vaste organisatorische verbanden bezig met onderwerpen als:
-    belangenbehartiging (voor de eigen groep en voor andere groepen);
-    thema’s op het gebied van zorg, opvoeden, mensenrechten en milieu;
-    de inrichting van de eigen omgeving;
-    eigen maatschappelijke en culturele initiatieven 

Deze vormen van maatschappelijke en culturele participatie ontstaan niet altijd vanzelf. Soms is er een katalysator nodig om een beweging in gang te zetten. Vaak is aanvullende professionele inzet gewenst om initiatieven de benodigde diepgang, status en context te geven. BMP levert hieraan een actieve bijdrage.

Werkwijze

BMP kent geen structurele financiering. Het werk van de stichting wordt op projectbasis gefinancierd, door uiteenlopende financiers als particuliere fondsen, ministeries, gemeenten, maatschappelijke organisaties en de Europese Commissie
De projecten kennen uiteenlopende vormen. Kernpunten zijn: visieontwikkeling, structuurontwikkeling, empowerment en creativiteits-bevordering. Meestal worden er meerdere projecten tegelijk uitgevoerd. Elk project kent een eigen inhoudelijk en maatschappelijk ‘projectbestuur’. Vormen die hiervoor gebruikt worden zijn: initiatiefgroep, stuurgroep, kerngroep, en dergelijke.
BMP hecht veel waarde aan de overdracht en implementatie van succesvol gebleken methodes en programma’s. Daartoe werkt ze samen met diverse landelijke kenniscentra en met tal van plaatselijke organisaties en instellingen in de culturele en sociale sector. 

Sinds haar oprichting heeft de stichting ruim dertig projecten uitgevoerd. De meesten met een tijdsduur van twee tot drie jaar.

Producten

Projecten leiden altijd tot producten. De keuze voor het soort product hangt sterk samen met de aard van het project. Voorbeelden zijn filmreportages, theaterproducties, tentoonstellingen, weblogs, essaybundels, speciale kranten, onderzoeken, adviezen en toekomstscenario’s.