Laatste nieuws

AMWAHT opleiding voor mantelzorgers, echt iets voor jou!

AMWAHT staat voor Alle Mantelzorgers Werken aan Hun Toekomst. Voor deze naam is gekozen, omdat we het belangrijk vinden dat mantelzorgers verspreid over het land een opleiding kunnen volgen waarin ze:
  1. Aan hun persoonlijke ontwikkeling en de balans in hun leven kunnen werken
  2. Leren hoe ze lotgenotengroepen van mantelzorgers kunnen opzetten en begeleiden
AMWAHT is ooit gestart als een opleiding speciaal voor allochtone mantelzorgers. Nu er meer dan tien opleidingstrajecten zijn afgerond, waarin ook geëxperimenteerd is met mannelijke deelnemers en autochtone deelnemers, durven we met recht te zeggen dat de AMWAHT opleiding geschikt is voor álle mantelzorgers.
Hoe de samenstelling van de groep ook is, telkens weer ontstaat er in de opleidingsgroepen dat speciale AMWAHT-gevoel van verbondenheid, kracht en mededogen dat maakt dat mensen persoonlijk en gezamenlijk een gevoel van thuiskomen ervaren en zich realiseren dat ze ook een toekomst hebben. 
Wil je meer weten over de inhoud en de duur van de opleiding, wie een dergelijke opleiding kan organiseren en welke steun je daarbij van ons kan krijgen, lees dan de nieuwe AMWAHT folder. 
 

Nieuwe druk Magazine Opvoeden is een gesprek!

Vanwege de grote belangstelling voor ons Magazine, is er een nieuwe druk verschenen. Inhoudelijk vrijwel hetzelfde, met een nog mooiere vormgeving!

In het magazine vertellen ouders en jongeren met een migratieachtegrond wat zij belangrijk vinden als het om opvoeden gaat. Hun uitspraken en verhalen worden afgewisseld met berichten en bijdragen uit de verschillende onderdelen van het project Opvoeden is een gesprek. Lees bijvoorbeeld het essay over de paradox van de pedagogische gemeenschap en het artikel over de Wijkacademies Opvoeden. 

Het magazine is online te lezen, of in gedrukte vorm te bestellen (alleen verzendkosten).

 

Wijkacademie Opvoeden in de Schilderswijk - Doe mee!

De Wijkacademie Opvoeden gaat van start in de Schilderswijk. Stichting BMP werkt samen met het Stagehuis Schilderwijk, dat gevestigd is in het hart van de wijk aan het Teniersplantsoen.
Jan Rothuizen maakte een prachtige tekening van dit plein in de Schilderswijk (de Volkskrant, 24 oktober 2013).

Ben je moeder, vader, opa of opa? Wil je lid worden van de kerngroep van ouders die de Wijkacademie gaat opbouwen?
Kom dan langs bij het Stagehuis en meld je aan bij Yassine Abarkane.

Ongekend Bijzonder, de bijdragen van vluchtelingen aan de stad, per 1 oktober van start

Na een lange voorbereidingstijd is het zover. We kunnen starten met het project Ongekend Bijzonder. 

Doel van dit driejarig project is: Het verzamelen, archiveren, voor een breed publiek toegankelijk maken en op creatieve wijze en kunstzinnige wijze presenteren van de levensverhalen van vluchtelingen, met speciale aandacht voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van de vier grote steden.

Jongeren gezocht voor Je weet tog

Er wordt veel gepraat over hoe het komt dat het jongeren niet lukt om een diploma te halen dat bij ze past. Maar hoe kijken jongeren hier zelf tegenaan?

Wil je jouw mening geven over wat er moet veranderen, zodat meer jongeren hun school kunnen afmaken? Dan is het project Je weet tog iets voor jou.

 Kijk ook op de Facebook-groep van Je weet tog!

Pagina's