Freelancers

In projecten wordt regelmatig gewerkt met freelancers. De aard van hun opdracht kan uiteenlopen van het geven van oral history cursussen tot het begeleiden van groepen of het schrijven van publicaties. Hieronder staan de freelancers met wie BMP de afgelopen zes jaar heeft samengewerkt.