Laatste nieuws

Voortijdig schoolverlaters in Amsterdam Noord

Ondertussen zijn we begonnen aan een nieuw project: Voortijdige schoolverlaters in Amsterdam Noord. We gaan aan de slag om het MBO College Noord, andere scholen en natuurlijk ouders en het stadsdeel te adviseren hoe je schooluitval kan voorkomen. Ze hebben gekeken naar de ervaringen van Je Weet Zelluf in Rotterdam Zuid, maar gaan op hun eigen manier aan de slag.

Mooie Manifestatie

Het was een mooie Manifestatie vandaag. Veel input uit verschillende invalshoeken en gelukkig ook veel onderlinge uitwisseling. Enkele hoogtepunten: het verhaal van Nurcan, de bijdrage van de jongeren van Je Weet Zelluf en van wijkschool Feijenoord en die van Micha de Winter. Maar er is zoveel meer te vertellen.

‘Opvang illegalen niet in overeenstemming met internationale mensenrechten’

De sociale zekerheid is de afgelopen jaren ondergeschikt gemaakt aan het vreemdelingenbeleid. De regels voor migranten worden steeds strenger, vooral als er iets mis is met hun verblijfstitel. ‘We zitten in een negatieve spiraal’, stelt Gijsbert Vonk, hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter van de stichting BMP.

Reactie Landelijke oudergroep op kwestie Yunus

De landelijke oudergroep van Opvoeden is een gesprek is van verschillende kanten gevraagd iets te zeggen over de ophef rond het Turkse jongetje dat in een lesbisch pleeggezin is geplaatst. Wij aarzelden om ons in de discussie te mengen nu dit vooral een politieke discussie is geworden waar niemand meer echt naar elkaar luistert. Toch willen wij ons hierover uitlaten, omdat het geval van Yunus in onze ogen de afstand die bestaat tussen het systeem van jeugdhulpverlening en migrantenouders pijnlijk duidelijk maakt. 

Netwerklunch - nieuwe inspiratie

Een fijne netwerklunch Opvoeden is een gesprek. Weer nieuwe inspiratie opgedaan en ook een vraagstuk gehoord: Hoe om te gaan met gemeenten die het doelgroepenbeleid hebben afgeschaft en nu denken dat dat betekent dat je niets meer kan doen als er een bepaalde groep zich meldt, of juist geheel buiten beeld blijft.

Pagina's