Laatste nieuws

Het Teniersplantsoen is van iedereen!

 

Presentatie Wijkacademie Opvoeden in Oost

Voor een foto-impressie klik op de foto's hieronder:

De ouders van de Wijkacademie Opvoeden Oost presenteerden zichzelf op 3 juli voor het eerst aan de buurt. Zij vertellen over wat de Wijkacademie Opvoeden is, welke thema’s zij belangrijk vinden en hoe u ook mee kunt doen met deze bijzondere Wijkacademie! Bestuursvoorzitter Nevin Özutok opent de avond officieel met de installatie van de kerngroep. Klik op de foto's hierboven voor een eerste impressie.

Het verslag van de avond is hier te lezen 

 

Cursus voor professionals

In Haarlem, Den Haag en Amsterdam bestaan Wijkacademies Opvoeden. Deze wijkacademies worden gedragen door kerngroepen van ouders en soms ook jongeren. Zij spreken met elkaar over belangrijke opvoedthema’s en bedenken plannen om de onderwerpen die zij belangrijk vinden op een aantrekkelijke manier in hun wijk aan de orde te stellen.

De Wijkacademies worden ondersteund door de stichting BMP en lokale partners. Vanaf oktober 2015 zal de rol van BMP worden overgenomen door professionals van bestaande instellingen uit de omgeving van de Wijkacademies. Vanaf die datum gaat er in de drie experiment-gemeentes ook een tweede Wijkacademie Opvoeden van start.

Om professionals van Centra Voor Jeugd en Gezin, Ouder-en-Kind teams, Opbouwwerk, Sociale Wijkteams, en dergelijke voor te bereiden op het ondersteunen van Wijkacademies opvoeden organiseert de stichting BMP in samenwerking met Lotus&Tulip een speciale cursus.

Inschrijven voor de cursus kan tot 10 september 2014 door een e-mail met motivatie en CV te sturen aan: opvoeden@stichtingbmp.nl o.v.v cursus voor professionals

Voor meer informatie: 

Eerste voortgangsbericht Ongekend bijzonder

Het eerste voortgangsbericht van het project, over de periode oktober 2013 – maart 2014,  is verschenen. Het geeft allerlei doorkijkjes over de afgelopen maanden: De Ouverture – de aftrap van het project, het voorbereidend veldonderzoek door Bureau Wijkwiskunde, bijeenkomsten van de landelijke expertgroep en de stedelijke stuurgroepen, het historisch onderzoek en veel meer.

 

Studiemiddag: Aan de slag met moeilijk bereikbare mantelzorgers

In uw dagelijkse praktijk houdt u zich bezig met het ontwikkelen, aanbieden en/of uitvoeren van ondersteuning aan mantelzorgers. Hoewel het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers divers is, bereikt het lang niet iedereen. Zoekt u naar nieuwe manieren om mensen bij uw activiteiten te betrekken? Kom op maandag 19 mei a.s. naar onze studiemiddag en maak kennis met een beproefde methode die u hierbij kan helpen. Alle Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst (AMWAHT) is een beproefde methode om moeilijk bereikbare groepen mantelzorgers te activeren en hun zelfsturend vermogen te vergroten. De methode voorziet in een opleiding en een praktijkdeel. In het praktijkdeel bereiken de opgeleide mantelzorgers op hun beurt weer andere mantelzorgers.

Niet mijn oorlog, wel mijn vrijheid

Programma in het teken van 4 mei met dichters en filmmakers met een niet-Nederlandse achtergrond, die geen directe band hebben met WO II, maar die wel te maken hebben gehad met oorlog of onderdrukking in hun land van herkomst.

Wat betekenen herdenken, oorlog en vrijheid voor hen?

Kaarten kan je hier bestellen: http://denieuweliefde.com/programmas/niet-mijn-oorlog--wel-mijn-vrijheid.316.html

Pagina's