Cursussen oral history inhoud en techniek

Als stichting BMP krijgen we regelmatig verzoeken van musea en andere erfgoedorganisaties om cursussen oral history te verzorgen. Daarbij gaat het om vragen als:

  • Hoe benader je mensen om te vragen of ze geïnterviewd willen worden?
  • Hoe houd je een goed oral history interview?
  • Hoe bewaar je de interviews en waar moet je op letten?
  • Hoe zit het metadata en toestemmingsformulieren?
  • Hoe presenteer je de verhalen aan het publiek?

Heb je ook interesse? Wij verzorgen cursussen op maat die passen bij je project.

Onder andere Het Stedelijk Museum Schiedam, Museum Het Prinsenhof te Delft, Het Erfgoed Netwerk Emmen en het Scheepvaartmuseum Amsterdam gingen je voor.

 

Zorgen voor een kind dat in slow motion verdwijnt

Van 2010 tot 2014 ontwikkelden we als stichting BMP een opleiding voor migranten mantelzorgers (AMWAHT) Zij ontwikkelden hun talenten en leerden zelf lotgenotengroepen van mantelzorgers opzetten en begeleiden. Bij de eerste lichting cursisten was Malika Sadki. Zij zorgde intensief voor haar dochter Hiba. Vorige week is de allerliefste Hiba overleden. Lynn Berger van de Correspondent vertelt het verhaal Malika en Hiba. Je kunt en lezen of beluisteren. Doen!

Artikel Lynn Berger De Correspondent

Özden Karababa in bestuur BMP

Maart jl. is Özden Karababa toegetreden tot het bestuur van stichting BMP. Özden studeerde wiskunde-engineering aan de Technische Universiteit van Istanbul. Naast haar functie als Feature Engineer bij een bank, werkt zij als professioneel fotograaf en ontwikkelt zij maatschappelijke projecten. Voorbeelden van haar werk zijn: Turken achter de dijken (tentoonstelling 2012), Inside Out (tentoonstelling 2015), Worden wie ik ben (tentoonstelling en seminar over transgenders, 2016) en De gezichten van Istanbul (fotoboek 2021).

Almeerse vrouwen wereldberoemd

In Almere is Lyla Carillo Quan – van der Kaaden bezig met een heel bijzonder project dat de multiculturele gemeenschap in deze stad nu al wereldberoemd maakt.

De afgelopen tijd heeft ze meer dan 20 vrouwen uit verschillende Latijns-Amerikaanse landen, Suriname, Aruba, Afghanistan, Myanmar en enkele Afrikaanse landen in beeld gebracht door middel van foto’s en verhalen. De foto’s en verhalen zijn te zien op de website www.womenofalmere.nl

Inmiddels heeft Lyla ook een prachtig boek gemaakt met foto’s en verhalen van Almeerse vrouwen die afkomstig zijn uit Latijns-Amerika en Spanje.  Het boek verschijn in maar liefst drie talen.

 

Review Ouderschapsspel

Door Greet Meesters, ontwikkelingspsychologe, trainer, coach, muzikante

Al meer dan 3 jaar gebruik ik het door Margreth Hoek ontwikkelde Oudersschapsspel in mijn trainingen aan ouders van zorgintensieve kinderen (www.ervaringsdeskundigeouders.nl). Het is een laagdrempelige en inspirerende manier om met ouders in gesprek te gaan over ouderschap. Wat mij aanspreekt in het spel is dat er is veel ruimte is voor ieders verhaal en de deelnemers echt worden gestimuleerd bemoedigend te luisteren en zo ruimte te maken voor elkaars verhalen. Door het spel meerdere keren achter elkaar te spelen onder roulerend gespreksleiderschap zie je dat deelnemers vaardiger worden, meer ruimte durven nemen om elkaar vragen te stellen en een reactie te geven op het verhaal van de ander vanuit hun eigen perspectief. Dit helpt de deelnemers om zich op een nieuwe manier tot elkaars verhaal en dat van zichzelf te verhouden. De ouders die in 2021-2022 de training Ouders Ervaren en Deskundig volgen zullen op 5 februari 2021 hun ervaringsverhalen presenteren tijdens een online symposium. Het spelen van het ouderschapsspel heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan het uiten en vormgeven en uiten van hun eigen verhaal

Teken deze "Oproep tot een andere focus op het sociaal werk"

In het sociale domein wordt veel nadruk gelegd op individuele hulpverlening en vrijwilligerswerk. Zeker in deze tijd van corona wordt de enorme inzet van vrijwilligers en hulpverleners terecht geprezen. Tegelijk rijst de vraag hoe dat de komende tijd zal gaan, als de impact van de huidige crisis zich diepgaand doet voelen op financieel, sociaal en psychisch gebied. De coronacrisis legt een aantal structurele tekortkomingen in het sociaal domein bloot, waarover wij ons als ervaren sociaal ontwikkelaars grote zorgen maken. Daarbij gaat het om een te grote nadruk op het systeem van individuele hulpverlening, te hoge verwachtingen van de impact van vrijwilligerswerk en te veel nadruk op activiteiten binnen het welzijnswerk.

Saskia Moerbeek (directeur stichting BMP) en Kathinka Bruinsma (Perspectief coaches) schreven deze oproep. Teken door een mail te sturen naar: kathinka.bruinsma@eigenwijsindewijk.nl

Goed nieuws!

12 november 2020 - Deze week kregen we te horen dat het project School des Levens met GOUDen Rand doorgaat! De aanvraag voor het Maatschappelijke Diensttijd project bij ZonMw is goedgekeurd.

Naast de toekenning van ZonMw wordt het project mogelijk gemaakt door Fonds1818, OranjefondsFonds 21KansfondsRabobank , Samplonius & Samplonius, Education Warehouse en Gemeente Den Haag.

In de School des Levens zijn jongeren de producent van hun eigen maatschappelijke diensttijd. Ze volgen een traject van 6 maanden, waarbij ze zichzelf ontwikkelen en iets voor de wijk doen.

Stedelijk netwerk Ouders van Betekenis

Wijkacademie Stromend Overvecht doet mee in het Stedelijk netwerk Ouders van Betekenis.
Het netwerk bundelt de krachten van ouders die meewerken aan een betrokken gemeenschap voor kinderen. In het netwerk ondersteunen we anderstalige ouders met taal en we delen opvoedvragen met elkaar, zodat ieder zijn rol als opvoeder en actieve ouder in de wijk kan innemen. Ons doel is dat alle kinderen gelijke kansen krijgen en op kunnen groeien in een positieve omgeving waarin mensen samen verantwoordelijkheid nemen. We sluiten aan bij de principes van Vreedzaam als pedagogisch kader.

Wijkacademie voor Vaders!

Het verhaal van vaderschap!

Vaderschap is een uitdaging. Veel vaders komen zichzelf regelmatig tegen in het vaderschap. De wijkacademie voor vaders, bied de mogelijkheid voor vaders om elkaar te ontmoeten in de uitdagingen, worstelingen en successen van het vaderschap. Een plek waar vaders naar elkaar luisteren zonder oordeel, waar vaders in hun vaderschap kunnen groeien en waar zij elkaar supporten!

Wil jij meedoen? Zoek jij een veilige plek om in alle vrijheid jou verhaal te delen en van elkaar te leren? Meld je dan aan!

Van wie is de Molenwijk?


© The City is Ours - Foto Dalal el Ouarachi (2019)

Framer Framed kiest de komende jaren in Werkplaats Molenwijk voor programma’s die zich richten op eigenaarschap van de publieke ruimte. In 2017 liet Framer Framed een onderzoek doen naar de Molenwijk door de afdeling Sociale Geografie van de Universiteit van Amsterdam. Een van de bevindingen van het onderzoek was dat meisjes en vrouwen weinig zichtbaar zijn in de publieke ruimte. Framer Framed richt zich met haar projecten specifiek op de zichtbaarheid en participatie van vrouwen. In 2019 resulteerde dit in het project The City is Ours. Het programma voor de komende tijd wordt in samenwerking gerealiseerd met tal van artistieke en maatschappelijke partners, zoals de Universiteit Utrecht, TAAK en Stichting BMP. Saskia Moerbeek directeur en oprichter van Stichting BMP vertelt over de samenwerking met Framer Framed in Werkplaats Molenwijk.

Eindverslag Ronduit ziek fase 1 verschenen

Het eindverslag van het project Ronduit ziek (fase 1) is verschenen. In dit verslag is te lezen tot welke belangrijke inzichten het project heeft geleid. Ook wordt duidelijk welke vragen nog niet beantwoord zijn en waarom een tweede deel van het project belangrijk is.

Het is bijzonder om te zien hoe het project, dat door COVID-19 in de geplande vorm niet door kon gaan, toch tot bijzondere resultaten en effecten heeft geleid.  

Niet alleen ziek

Niet alleen ziek is een podcast van stichting BMP waarin journalist Maarten Dallinga met vier moeders praat over de impact van een langdurige ziekte op het ouderschap en gezinsleven.

In Nederland hebben zo’n 8 miljoen mensen een chronische ziekte. Een deel van hen is ook vader of moeder van opgroeiende kinderen maar wonderlijk genoeg hoor je vrijwel nooit over wat dit voor hen betekent. In de vierdelige podcast Niet alleen ziek maak je kennis met Karen, Christel, Sonja en Marleen. Vier krachtige vrouwen die open vertellen over hun ziekte en schuldgevoel, het aanvaarden van de ziekte, communiceren en hoe zij hun toekomst zien.

Jongeren Schilderswijk maken COVID filmpje

Kort voor het ingaan van de huidige lockdown hebben jongeren van @stagehuisschilderswijk een eigen filmpje gemaakt om anderen te wijzen op het gevaar van COVID-19 - Ga Viraal, maar laat je testen!

Big S/O voor @amir, @redouan en @achraf.

Met dank aan @gemeentedenhaag voor het mogelijk maken.

#zorgvoorelkaar #blijfgezond #lockdown #jongerencommunicatie #jongerenparticipatie #schilderswijk #broer #viraal #mondkapje

Achraf en Amir groeiden op in de Schilderswijk: 'De druk om iets van ons leven te maken, is groot'


Beeld © Eric van Nieuwland

Achraf (20) en Amir (23) groeiden op in de beruchte Haagse Schilderswijk – en willen er nooit meer weg. Dit verhaal gaat een klein beetje over criminaliteit en racisme. Maar vooral over de ons-kent-ons-mentaliteit in de wijk en de vele voetbalpleintjes waar kleine jongens groot zijn geworden.

Het volledige artikel is hier te lezen: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5207454/achraf-amir-opgroeien-schilderswijk-zondaginterview-den-haag-druk

Vrijheid Volgens

Vrijheid Volgens is een podcastserie van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, waarin journalist Maarten Dallinga mensen interviewt die ooit voor oorlog of onderdrukking naar Nederland zijn gevlucht. Hoe beleven zij vrijheid en onvrijheid?
In de week van 19 oktober 2020 verscheen elke dag een nieuwe podcast met mensen die ooit naar Nederland gevlucht zijn. Zeer de moeite waard om te beluisteren.

In de eerste podcast van deze serie spreekt Maarten Dallinga met Tanja Bubić. Zij vertelt over de kwetsbaarheid van vrijheid, de glijdende schaal die maakt dat je onvrijheid ongewild accepteert, over in stilte anders zijn en over de noodzaak het leven bijna elke dag opnieuw te vieren.

Lees ook de publicatie Vrijheid is een groot begrip, onderzoek naar de beleving van vrijheid, onvrijheid en herdenken door Bosniërs en Irakezen in Nederland die BMP in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei maakte.

Vrijheid is een groot begrip

Onderzoek naar de beleving van vrijheid, onvrijheid en herdenken door Bosniërs en Irakezen in Nederland.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei zoekt continu naar een passende invulling van de activiteiten op 4 en 5 mei om het inclusieve karakter van de herdenking en viering op deze dagen te waarborgen. Ook is het belangrijk om de motivaties van mensen om al dan niet deel te nemen aan genoemde activiteiten te begrijpen. Het Comité heeft daarom de stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP), in het kader van het lustrumjaar 2020 (75 jaar vrijheid), gevraagd om onderzoek te doen onder Bosniërs en Irakezen die in de jaren negentig naar Nederland zijn gekomen. De vraagstelling van dit onderzoek is hoe mensen uit deze groepen vrijheid, onvrijheid en herdenken in de landen van herkomst en in Nederland beleven.