6e Voortgangsbericht Wijkacademies Opvoeden verschenen

Het zesde voortgangsbericht Wijkacademies Opvoeden presenteert drie nieuwe thema’s die ouders in de divers Wijkacademies Opvoeden belangrijk vinden: Loslaten en opnieuw verbinden, discriminatie, en Opvoeden en geloof. Deze thema’s zijn geen onderdeel van het reguliere aanbod van opvoedondersteuning, maar wel van wezenlijk belang voor migranten ouders en hun kinderen. Daarnaast biedt het verslag een staalkaart van initiatieven van diverse wijkacademies; een korte beschrijving van wat deelname aan een Wijkacademie Opvoeden betekent voor ouders en professionals; en de plannen voor overdracht van het project Wijkacademies Opvoeden.

Kijk ons nou!

De landelijke conferentie Kijk ons nou! op 18 december 2017 is druk bezocht. Negentig procent van de bezoekers is ouder of jongere en betrokken bij een van de Wijkacademies Opvoeden in Haarlem, Amsterdam-Oost, Holendrecht, Leiden, Den Haag, Utrecht en Rotterdam. Het opvoedtheater van de wijkacademie Schalkwijk over loslaten en je kind zonder je familie opvoeden in een vreemd land zorgde voor veel herkenning.

Kijk ons nou!

Alle priemgetallen het land uit


In het VluchtelingenWerk Magazine voorjaar 2018 wordt de grahic novel "De bibliotheek van ongeschreven verhalen" van Firoez Azarhoosh en Nenad Vukmirovic kort besproken.

Maak de puzzel op pagina 26 van het magazine en maak kans op een exemplaar:
https://www.vluchtelingenwerk.nl/steun-ons/vluchtelingenwerk-magazine

Of als je niet kan wachten of nooit geluk hebt, bestel dan gewoon een exemplaar via onze site:

https://www.stichtingbmp.nl/cms/publicaties/de-bibliotheek-van-ongeschreven-verhalen

Verslag conferentie Kijk ons nou!

Moeders, vaders, jongeren, professionals: op 18 december 2017 komen honderdvijftig deelnemers van zestien Wijkacademies Opvoeden samen voor de vierde landelijke conferentie van Wijkacademies Opvoeden Kijk ons nou! Deelnemers uit Utrecht, Leiden, Haarlem, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag maken deze ochtend tot een levendige, succesvolle ontmoeting met spellen, theater, workshops, en vooral vol herkenning, uitwisseling en verhalen. De conferentie is georganiseerd in het kader van de Wijkacademies Opvoeden, een initiatief van de stichting BMP.

AMWAHT Utrecht een groot succes

Op 30 oktober 2017 kwamen een kleine tweehonderd Marokkaanse en Turkse mantelzorgers uit Utrecht bijeen. Wethouder Kees Diepeveen reikte certificaten uit aan een nieuwe lichting begeleiders van lotgenotengroepen. Zij hebben de AMWAHT opleiding met succes gevolgd. Als stichting BMP zijn we trots dat dit project dat ooit door ons ontwikkeld is nog steeds doorgaat. Er zijn nu al 450 mantelzorgers betrokken! Hulde aan Habiba Chrifi van Steunpunt Mantelzorg Utrecht die het AMWAHT vuurtje brandend houdt en deze dag organiseerde. Later op de avond kwamen er nog meer mantelzorgers bijeen om te dansen en te zingen tijdens de ladies only bijeenkomst.

Het Ouderschapsspel biedt ouders herkenning, erkenning en inspiratie


Het Ouderschapsspel vraagt vaders en moeders naar hun hartverhaal, focust op zaken die krachtiger maken en stimuleert een groepsgesprek dat ouders herkenning, erkenning en inspiratie biedt. Een gespreksleider zorgt ervoor dat ouders de regie over hun verhaal hebben. Het Ouderschapsspel is bedacht door ouders voor ouders en alle ouders die met andere ouders willen praten over hun ouderschap kunnen het spelen.

Het ouderschapsspel is nu verkrijgbaar via onze website: Het Ouderschapsspel