Cursussen & Methoden

Cursussen & Methoden van stichting BMP

 • De opleidingsmodule over digitale geletterdheid voor vluchtelingen biedt informatie, materiaal en activiteiten die nodig zijn voor de bijscholing of herkwalificatie met betrekking tot digitale vaardigheden en voor de opleiding van digitale geletterdheid en digitaal burgerschap voor vluchtelingen en asielzoekers.
  Dit is de eerste module van het opleidingscurriculum over digitale geletterdheid, digitale verhalen en photovoice voor vluchtelingen in het kader van het project SEE.TELL.LISTEN.

  september 2020
 • Het doel van deze module is het trainen van trainers om vluchtelingen en asielzoekers uit te nodigen om hun levensverhaal, of fragmenten daarvan, te vertellen, zodat andere mensen kennis kunnen nemen van de inhoud en zodat vluchtelingen zelf kunnen reflecteren op hun leven en identiteit. Het tweede doel is om te reflecteren op, en te experimenteren met, de manieren waarop deze verhalen naar een publiek gebracht kunnen worden en het mainstreamverhaal over vluchtelingen te veranderen door het leggen van verbanden op persoonlijk niveau.

  september 2020
 • Het doel van het Photovoice trainingsprogramma is om participatieve fotografie te gebruiken als een instrument dat vluchtelingen en asielzoekers in staat stelt om te reflecteren, te delen, te leren en hun ervaringen uit te drukken op een manier die hen mondig maakt en die waardevol is en tot nadenken stemt voor de gastgemeenschap en de samenleving in het algemeen.

  september 2020
 • Opvoeden is niet alleen een zaak van individuele ouders. Opgroeiende kinderen krijgen te maken met allerlei invloeden op school, via social media en op straat. Ook ouders ervaren soms stevige druk vanuit andere ouders, school, de culturele groep waar zij toe behoren en vanuit de politiek. Dan is het lastig om je eigen koers te bepalen. In een Wijkacademie Opvoeden bespreken ouders van verschillende komaf onder professionele begeleiding over opvoedthema’s zij belangrijk vinden. Het motto is: Leren van elkaar. Samen maken zij programma’s om die thema’s op creatieve wijze in hun wijk bespreekbaar te maken. De professionals hebben verschillende rollen: gespreksleider, processtuurder en producent. In deze cursus voor een belangrijk deel online wordt gevolgd, leren professionals hoe je zo’n Wijkacademie kunnen opzetten en ondersteunen.

  Wijkacademie Opvoeden is erkend als Goed onderbouwd door de onafhankelijke Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid.

  april 2020
 • Deze methodiekbeschrijving gaat over het opzetten van cultureel diverse muziekprojecten waarbij zowel amateurs als professionals betrokken zijn. Het is geen methodiekbeschrijving die een nauwgezet spoor uitzet. Daarvoor zijn de ervaringen waarop deze beschrijving is gebaseerd te caleidoscopisch en het soort projecten waar de methodiek voor bedoeld is te verschillend qua concept en uitvoerenden.

  oktober 2017
 • Deze methodiekbeschrijving gaat over hoe je in oral history projecten, die meestal gericht zijn op het verzamelen van individuele verhalen,groepstrajecten kunt uitvoeren die uitmonden in publiekspresentaties en de vraag wat het effect van dergelijke trajecten is. We baseren ons daarbij op de uitgangspunten die in de Ongekend Bijzonder opleiding aangereikt zijn aan de veldwerkers die betrokken zijn bij dit project en op de ervaringen van die veldwerkers met het organiseren van zestien groepstrajecten met vluchtelingen in de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

  oktober 2013
 • Deze methodiekbeschrijving gaat over de vraag hoe je hoe je in oral history projecten zo goed mogelijke individuele interviews kan houden. We baseren ons daarbij op de uitgangspunten die in de Ongekend Bijzonder opleiding voor veldwerkers zijn aangereikt aan de interviewers die betrokken zijn bij dit project en op de ervaringen van de veldwerkers met houden en transcriberen van 248 interviews.

  oktober 2013
 • Binnen de Wijkacademie Opvoeden komt een groep van 12 tot 14 ouders iedere drie weken bijeen om opvoedthema’s te bespreken en creatieve programma’s en producten te bedenken om die thema’s in de wijk bespreekbaar te maken. Na drie tot vier jaar zijn kerngroepleden duidelijk mondiger en zelfverzekerder, is het in de wijk makkelijker om over opvoeden te praten, hebben ouders en professionals nieuwe inzichten opgedaan en hebben ouders steunende netwerken ontwikkeld.

 • Het Oral History Knooppunt “Sprekende geschiedenis” biedt cursussen op maat aan.

  Deze cursussen zijn bedoeld voor vrijwilligers en professionals van musea, archieven, historische verenigingen, migrantenorganisaties en anderen.