Huidige Projecten

Alle huidige projecten van stichting BMP

 • Sinds de jaren 50 hebben visionaire pioniers zoals Paul Brenneker, Elis Juliana, Bòi Antoin en Rose Mary Allen zich gewijd aan het verzamelen van oral history interviews op de Nederlandse Caraïben. Deze interviews bevatten persoonlijke verhalen, tradities, liederen, spreekwoorden en taal van oudere generaties in dat gebied. Een deel van dit materiaal is gedigitaliseerd en toegankelijk voor een breed publiek, maar ook een groot deel bevindt zich nog op verouderde cassettebandjes en VHS-Tapes. Als dit materiaal niet snel gedigitaliseerd wordt, dreigen belangrijke verhalen binnen de geschiedenis verloren te gaan.

  januari 2024
 • Een oral history project om de veelal onbekende geschiedenis van de Turkse en Marokkaanse vrouwenbeweging in Nederland vast te leggen

  september 2023
 • In de School des Levens zijn jongeren de producent van hun eigen maatschappelijke diensttijd. Ze volgen een traject van 6 maanden, waarbij ze zichzelf ontwikkelen en iets voor de wijk doen.

  Het project gaat in 2021 van start in de Schilderswijk en Moerwijk in Den Haag, Woensel Noord in Eindhoven en de bij de Mengfabriek in Den Bosch. Mooie samenwerking tussen Stagehuis Schilderswijk, dat de School des Levens ontwikkelde, Centrum 16.22, stichting Mooi, De Conceptenbouwers, Buro Cement en stichting BMP en STEK Den Haag.

  december 2020
 • Stichting BMP heeft een tijd geleden, samen met een aantal partners het initiatief genomen tot de ontwikkeling van een landelijk Knooppunt Oral History. Dit Knooppunt is na een lange voorbereidingstijd in het najaar van 2021 officieel van start gegaan onder de naam “Sprekende geschiedenis.