• 200px

Projectomschrijving: AMWAHT Plus

In het project AMWAHT Plus wordt de succesvolle AMWAHT-opleiding voor mantelzorgers uitgerold over 15 tot 20 gemeenten. Veel steden en stadsdelen doen al mee, maar er is nog ruimte voor enkele andere gemeenten.
 
De AMWAHT-opleiding zet in op het doorbreken van het isolement van mantelzorgers en spreekt ze aan op hun eigen kracht en ontwikkelingsmogelijkheden. Trefwoorden zijn lotgenotencontact, empowerment en netwerken. De opleiding sluit naadloos aan bij de WMO en het nieuwe welzijnsbeleid.

De kracht van mantelzorgers die een AMWAHT-opleiding volgen werd gevangen in de portretten die fotografe Maria Heijdendael dit jaar maakte van de AMWAHT-cursisten in Amsterdam Noord.

Na een periode van succesvol uitrollen van de opleiding door heel Nederland is het ondersteunen van producenten en docenten van AMWAHT-opleidingen per 1 september  2014 overgedragen aan Movisie (Jamila Achahchah, j.achahchah@movisie.nl , tel. 030-789 22 53 (direct).

Looptijd vanaf: 
februari 2012 tot oktober 2014