Geschiedenis

Stichting BMP is in 1986 opgericht als steunorganisatie voor het Katholiek Maatschappelijk Centrum Noord-Holland, een instelling voor maatschappelijk activeringswerk. In 1992 is de stichting door twee oud medewerkers van het KMC uitgebouwd tot een onafhankelijke landelijke projectorganisatie op het gebied van participatiebevordering. Sinds 1999 maakt het onderzoeksbureau Delphiconsult deel uit van de stichting BMP.