Projectomschrijving: Oral history interviews

Deze methodiekbeschrijving gaat over de vraag hoe je hoe je in oral history projecten zo goed mogelijke individuele interviews kan houden. We baseren ons daarbij op de uitgangspunten die in de Ongekend Bijzonder opleiding voor veldwerkers zijn aangereikt aan de interviewers die betrokken zijn bij dit project en op de ervaringen van de veldwerkers met houden en transcriberen van 248 interviews. In deze notitie spiegelen wij de bereikte resultaten ten opzichte van de oorspronkelijke uitgangspunten en verwachtingen, zoals die tijdens de opleiding aan de orde zijn gekomen betreffende de inhoud en de kwaliteit van de interviews. Daarbij zijn we vooral op zoek gegaan naar leerpunten en methodische verbetering van de gehanteerde werkwijze. Op basis van de leerpunten doen wij een aantal methodische handreikingen voor anderen die (vluchtelingen) oral history interviews willen houden.

De methodiekbeschrijving is hier te vinden: Oral history interviews

Looptijd vanaf: 
oktober 2013