• #B3B0A9
    #B3B0A9
    150

Doel

Doel van het project “Ambtenaren doen veldwerk” is het ontwikkelen van een werkwijze waardoor ambtenaren op een andere dan gebruikelijk in contact komen met mantelzorgers en wel op zo’n manier dat naast het verstand ook het gevoel wordt aangesproken.

Dit gebeurt door ontmoetingen tussen ambtenaren en (groepen) mantelzorgers te doen plaatsvinden en door de ambtenaren uit te nodigen om op basis van hun belevenissen tijdens de ontmoetingen een of meerdere artikelen voor een eenmalige uit te geven krant te maken.

De organisatie van het project is in handen van Gerben Kroese en Saskia Moerbeek van de stichting BMP. Journalist Mar Oomen begeleidt het schrijfproces en treedt op als eindredacteur.