• #B3B0A9
    #B3B0A9
    150

Ontmoetingen

Zoals de titel van het project aangeeft deden ambtenaren ‘antropologisch’ veldwerk in de stad Utrecht. Ze werden door medewerkers van de stichting BMP in contact gebracht met verschillende (groepen) mantelzorgers, om op basis van deze ontmoetingen een persoonlijk artikel te schrijven en fotomateriaal aan te leveren. Ze ontmoetten onder meer groepen die voor een verstandelijk of lichamelijk gehandicapt kind zorgen, Turkse en Marokkaanse mantelzorgers met de zorg voor iemand met psychiatrische problemen of spraken met individuele Turkse en Surinaamse mantelzorgers.

Voorafgaand aan hun veldwerk formuleerden de ambtenaren vragen waarop ze tijdens hun ontmoeting antwoorden wilden krijgen. Een aantal van hen heeft daarover contact gehad met de journalist die het schrijfproces begeleidde.