• #B3B0A9
    #B3B0A9
    150

Verloop van het project

Zes ambtenaren van de gemeente Utrecht en een medewerker van Agis Zorgverzekeringen hebben bijeenkomsten bijgewoond van - en gesprekken gevoerd met mantelzorgers. Onder meer om zich goed voor te kunnen bereiden op de veranderingen die op stapel staan voor de gemeente met de overheveling van functies als dagbesteding en begeleiding van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).