• #B3B0A9
    #B3B0A9
    150

Conclusies

De als moeilijk bereikbaar geldende doelgroep ‘(allochtone) mantelzorgers’ blijkt – door inschakelen van personen en instanties die toegang hebben tot de doelgroep – wel degelijk toegankelijk voor (beleids)ambtenaren.
Het contact tussen ambtenaren en mantelzorgers zorgt voor een beter - en een meer invoelend begrip van de situatie waarin mantelzorgers zich kunnen bevinden. Ook de mogelijk ingrijpende gevolgen van beleidswijzigingen werden door het contact zichtbaar. Het zorgde dus, zoals verwacht, voor een zowel cognitief als emotioneel beter begrip bij ambtenaren van de levenssfeer, de noden en de kracht van divers roepen mantelzorgers.
Ontmoetingen met mantelzorgers kunnen leiden tot een beter gefundeerd beleid gericht op deze doelgroep.
Het project heeft geleid tot een product dat een duidelijke meerwaarde heeft voor de deelnemers, de betrokken mantelzorgers en instellingen en voor de gemeente Utrecht als zodanig.