• #B3B0A9
    #B3B0A9
    150

Uitgangspunten

Achterliggende gedachten van het project zijn dat:

  • Ontmoeting en verhalen soms meer inzicht opleveren in de positie van kwetsbare groepen dan onderzoeken en inspraakprocedures.
  • Dat het werken aan een gemeenschappelijk product waarbij ambtenaren ook hun persoonlijke kwaliteiten herkenbaar in kunnen zetten, bijdraagt aan hun betrokkenheid en het idee dat ze trots kunnen zijn op hun werk.
  • Een product als een krant door ambtenaren gemaakt de doelgroep het gevoel geeft dat ze door de beleidsmakers gezien en gehoord worden.
  • Een product als een krant kan bijdragen aan de bekendheid van het beleid van de gemeente en de leefwereld van de doelgroep onder een breder publiek.